Alert button
Picture for Yu-Chuan Su

Yu-Chuan Su

Alert button

Alex

Instruct-Imagen: Image Generation with Multi-modal Instruction

Jan 03, 2024
Hexiang Hu, Kelvin C. K. Chan, Yu-Chuan Su, Wenhu Chen, Yandong Li, Kihyuk Sohn, Yang Zhao, Xue Ben, Boqing Gong, William Cohen, Ming-Wei Chang, Xuhui Jia

Viaarxiv icon

Fine-grained Controllable Video Generation via Object Appearance and Context

Dec 05, 2023
Hsin-Ping Huang, Yu-Chuan Su, Deqing Sun, Lu Jiang, Xuhui Jia, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Towards Authentic Face Restoration with Iterative Diffusion Models and Beyond

Jul 18, 2023
Yang Zhao, Tingbo Hou, Yu-Chuan Su, Xuhui Jia. Yandong Li, Matthias Grundmann

Figure 1 for Towards Authentic Face Restoration with Iterative Diffusion Models and Beyond
Figure 2 for Towards Authentic Face Restoration with Iterative Diffusion Models and Beyond
Figure 3 for Towards Authentic Face Restoration with Iterative Diffusion Models and Beyond
Figure 4 for Towards Authentic Face Restoration with Iterative Diffusion Models and Beyond
Viaarxiv icon

Controllable One-Shot Face Video Synthesis With Semantic Aware Prior

Apr 27, 2023
Kangning Liu, Yu-Chuan Su, Wei, Hong, Ruijin Cang, Xuhui Jia

Figure 1 for Controllable One-Shot Face Video Synthesis With Semantic Aware Prior
Figure 2 for Controllable One-Shot Face Video Synthesis With Semantic Aware Prior
Figure 3 for Controllable One-Shot Face Video Synthesis With Semantic Aware Prior
Figure 4 for Controllable One-Shot Face Video Synthesis With Semantic Aware Prior
Viaarxiv icon

Video Generation Beyond a Single Clip

Apr 15, 2023
Hsin-Ping Huang, Yu-Chuan Su, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Video Generation Beyond a Single Clip
Figure 2 for Video Generation Beyond a Single Clip
Figure 3 for Video Generation Beyond a Single Clip
Figure 4 for Video Generation Beyond a Single Clip
Viaarxiv icon

Identity Encoder for Personalized Diffusion

Apr 14, 2023
Yu-Chuan Su, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Yang Zhao, Han Zhang, Boqing Gong, Huisheng Wang, Xuhui Jia

Figure 1 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 2 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 3 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Figure 4 for Identity Encoder for Personalized Diffusion
Viaarxiv icon

Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models

Apr 05, 2023
Xuhui Jia, Yang Zhao, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Han Zhang, Boqing Gong, Tingbo Hou, Huisheng Wang, Yu-Chuan Su

Figure 1 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for Taming Encoder for Zero Fine-tuning Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

2.5D Visual Relationship Detection

Apr 26, 2021
Yu-Chuan Su, Soravit Changpinyo, Xiangning Chen, Sathish Thoppay, Cho-Jui Hsieh, Lior Shapira, Radu Soricut, Hartwig Adam, Matthew Brown, Ming-Hsuan Yang, Boqing Gong

Figure 1 for 2.5D Visual Relationship Detection
Figure 2 for 2.5D Visual Relationship Detection
Figure 3 for 2.5D Visual Relationship Detection
Figure 4 for 2.5D Visual Relationship Detection
Viaarxiv icon

Camera View Adjustment Prediction for Improving Image Composition

Apr 15, 2021
Yu-Chuan Su, Raviteja Vemulapalli, Ben Weiss, Chun-Te Chu, Philip Andrew Mansfield, Lior Shapira, Colvin Pitts

Figure 1 for Camera View Adjustment Prediction for Improving Image Composition
Figure 2 for Camera View Adjustment Prediction for Improving Image Composition
Figure 3 for Camera View Adjustment Prediction for Improving Image Composition
Figure 4 for Camera View Adjustment Prediction for Improving Image Composition
Viaarxiv icon

Kernel Transformer Networks for Compact Spherical Convolution

Dec 07, 2018
Yu-Chuan Su, Kristen Grauman

Figure 1 for Kernel Transformer Networks for Compact Spherical Convolution
Figure 2 for Kernel Transformer Networks for Compact Spherical Convolution
Figure 3 for Kernel Transformer Networks for Compact Spherical Convolution
Figure 4 for Kernel Transformer Networks for Compact Spherical Convolution
Viaarxiv icon