Alert button
Picture for Shuiwang Li

Shuiwang Li

Alert button

Towards Discriminative Representations with Contrastive Instances for Real-Time UAV Tracking

Aug 22, 2023
Dan Zeng, Mingliang Zou, Xucheng Wang, Shuiwang Li

Viaarxiv icon

Learning Disentangled Representation with Mutual Information Maximization for Real-Time UAV Tracking

Aug 20, 2023
Xucheng Wang, Xiangyang Yang, Hengzhou Ye, Shuiwang Li

Viaarxiv icon

Tracking Small and Fast Moving Objects: A Benchmark

Sep 09, 2022
Zhewen Zhang, Fuliang Wu, Yuming Qiu, Jingdong Liang, Shuiwang Li

Figure 1 for Tracking Small and Fast Moving Objects: A Benchmark
Figure 2 for Tracking Small and Fast Moving Objects: A Benchmark
Figure 3 for Tracking Small and Fast Moving Objects: A Benchmark
Figure 4 for Tracking Small and Fast Moving Objects: A Benchmark
Viaarxiv icon

Rank-Based Filter Pruning for Real-Time UAV Tracking

Jul 05, 2022
Xucheng Wang, Dan Zeng, Qijun Zhao, Shuiwang Li

Figure 1 for Rank-Based Filter Pruning for Real-Time UAV Tracking
Figure 2 for Rank-Based Filter Pruning for Real-Time UAV Tracking
Figure 3 for Rank-Based Filter Pruning for Real-Time UAV Tracking
Figure 4 for Rank-Based Filter Pruning for Real-Time UAV Tracking
Viaarxiv icon

SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images

Jul 04, 2021
Mingbo Hong, Shuiwang Li, Yuchao Yang, Feiyu Zhu, Qijun Zhao, Li Lu

Figure 1 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 2 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 3 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 4 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Viaarxiv icon

Equivalence of Correlation Filter and Convolution Filter in Visual Tracking

May 04, 2021
Shuiwang Li, Qijun Zhao, Ziliang Feng, Li Lu

Viaarxiv icon

Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking

Apr 07, 2021
Shuiwang Li, Yuting Liu, Qijun Zhao, Ziliang Feng

Figure 1 for Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking
Figure 2 for Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking
Figure 3 for Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking
Figure 4 for Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking
Viaarxiv icon

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results

Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

Figure 1 for The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results
Figure 2 for The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results
Figure 3 for The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results
Figure 4 for The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results
Viaarxiv icon