Alert button
Picture for Tianle Li

Tianle Li

Alert button

Long-context LLMs Struggle with Long In-context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Tianle Li, Ge Zhang, Quy Duc Do, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Wei-Lin Chiang, Lianmin Zheng, Ying Sheng, Anastasios Nikolas Angelopoulos, Tianle Li, Dacheng Li, Hao Zhang, Banghua Zhu, Michael Jordan, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica

Figure 1 for Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference
Figure 2 for Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference
Figure 3 for Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference
Figure 4 for Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference
Viaarxiv icon

SWAG: Storytelling With Action Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Zeeshan Patel, Karim El-Refai, Jonathan Pei, Tianle Li

Viaarxiv icon

ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Max Ku, Tianle Li, Kai Zhang, Yujie Lu, Xingyu Fu, Wenwen Zhuang, Wenhu Chen

Figure 1 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 2 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 3 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 4 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Viaarxiv icon

LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Tianle Li, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zhuohan Li, Zi Lin, Eric. P Xing, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica, Hao Zhang

Figure 1 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 2 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 3 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 4 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Viaarxiv icon

DreamEdit: Subject-driven Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 22, 2023
Tianle Li, Max Ku, Cong Wei, Wenhu Chen

Figure 1 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 2 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 3 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 4 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Viaarxiv icon

Few-shot In-context Learning for Knowledge Base Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2023
Tianle Li, Xueguang Ma, Alex Zhuang, Yu Gu, Yu Su, Wenhu Chen

Figure 1 for Few-shot In-context Learning for Knowledge Base Question Answering
Figure 2 for Few-shot In-context Learning for Knowledge Base Question Answering
Figure 3 for Few-shot In-context Learning for Knowledge Base Question Answering
Figure 4 for Few-shot In-context Learning for Knowledge Base Question Answering
Viaarxiv icon

Inferring Tabular Analysis Metadata by Infusing Distribution and Knowledge Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2022
Xinyi He, Mengyu Zhou, Jialiang Xu, Xiao Lv, Tianle Li, Yijia Shao, Shi Han, Zejian Yuan, Dongmei Zhang

Figure 1 for Inferring Tabular Analysis Metadata by Infusing Distribution and Knowledge Information
Figure 2 for Inferring Tabular Analysis Metadata by Infusing Distribution and Knowledge Information
Figure 3 for Inferring Tabular Analysis Metadata by Infusing Distribution and Knowledge Information
Figure 4 for Inferring Tabular Analysis Metadata by Infusing Distribution and Knowledge Information
Viaarxiv icon