Alert button
Picture for Ying Zeng

Ying Zeng

Alert button

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Ying Zeng, Xue Yang, Qingyun Li, Yushi Chen, Junchi Yan

Figure 1 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 2 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 3 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 4 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Viaarxiv icon

Multimodal Information Bottleneck: Learning Minimal Sufficient Unimodal and Multimodal Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2022
Sijie Mai, Ying Zeng, Haifeng Hu

Figure 1 for Multimodal Information Bottleneck: Learning Minimal Sufficient Unimodal and Multimodal Representations
Figure 2 for Multimodal Information Bottleneck: Learning Minimal Sufficient Unimodal and Multimodal Representations
Figure 3 for Multimodal Information Bottleneck: Learning Minimal Sufficient Unimodal and Multimodal Representations
Figure 4 for Multimodal Information Bottleneck: Learning Minimal Sufficient Unimodal and Multimodal Representations
Viaarxiv icon

Which is Making the Contribution: Modulating Unimodal and Cross-modal Dynamics for Multimodal Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2021
Ying Zeng, Sijie Mai, Haifeng Hu

Figure 1 for Which is Making the Contribution: Modulating Unimodal and Cross-modal Dynamics for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for Which is Making the Contribution: Modulating Unimodal and Cross-modal Dynamics for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for Which is Making the Contribution: Modulating Unimodal and Cross-modal Dynamics for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 4 for Which is Making the Contribution: Modulating Unimodal and Cross-modal Dynamics for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Hybrid Contrastive Learning of Tri-Modal Representation for Multimodal Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 04, 2021
Sijie Mai, Ying Zeng, Shuangjia Zheng, Haifeng Hu

Figure 1 for Hybrid Contrastive Learning of Tri-Modal Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for Hybrid Contrastive Learning of Tri-Modal Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for Hybrid Contrastive Learning of Tri-Modal Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 4 for Hybrid Contrastive Learning of Tri-Modal Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Taxonomy Completion via Triplet Matching Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

Figure 1 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 2 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 3 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 4 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Viaarxiv icon

Analyzing Unaligned Multimodal Sequence via Graph Convolution and Graph Pooling Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2020
Sijie Mai, Songlong Xing, Jiaxuan He, Ying Zeng, Haifeng Hu

Figure 1 for Analyzing Unaligned Multimodal Sequence via Graph Convolution and Graph Pooling Fusion
Figure 2 for Analyzing Unaligned Multimodal Sequence via Graph Convolution and Graph Pooling Fusion
Figure 3 for Analyzing Unaligned Multimodal Sequence via Graph Convolution and Graph Pooling Fusion
Figure 4 for Analyzing Unaligned Multimodal Sequence via Graph Convolution and Graph Pooling Fusion
Viaarxiv icon

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

Figure 1 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 2 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 3 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 4 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Viaarxiv icon

Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2019
Qingyang Wu, Lei Li, Hao Zhou, Ying Zeng, Zhou Yu

Figure 1 for Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing
Figure 2 for Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing
Figure 3 for Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing
Figure 4 for Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing
Viaarxiv icon

Constraint-free Natural Image Reconstruction from fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2018
Chi Zhang, Kai Qiao, Linyuan Wang, Li Tong, Ying Zeng, Bin Yan

Figure 1 for Constraint-free Natural Image Reconstruction from fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network
Figure 2 for Constraint-free Natural Image Reconstruction from fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network
Figure 3 for Constraint-free Natural Image Reconstruction from fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network
Figure 4 for Constraint-free Natural Image Reconstruction from fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network
Viaarxiv icon