Alert button
Picture for Yushi Chen

Yushi Chen

Alert button

The All-Seeing Project: Towards Panoptic Visual Recognition and Understanding of the Open World

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Weiyun Wang, Min Shi, Qingyun Li, Wenhai Wang, Zhenhang Huang, Linjie Xing, Zhe Chen, Hao Li, Xizhou Zhu, Zhiguo Cao, Yushi Chen, Tong Lu, Jifeng Dai, Yu Qiao

Figure 1 for The All-Seeing Project: Towards Panoptic Visual Recognition and Understanding of the Open World
Figure 2 for The All-Seeing Project: Towards Panoptic Visual Recognition and Understanding of the Open World
Figure 3 for The All-Seeing Project: Towards Panoptic Visual Recognition and Understanding of the Open World
Figure 4 for The All-Seeing Project: Towards Panoptic Visual Recognition and Understanding of the Open World
Viaarxiv icon

ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Ying Zeng, Xue Yang, Qingyun Li, Yushi Chen, Junchi Yan

Figure 1 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 2 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 3 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Figure 4 for ARS-DETR: Aspect Ratio Sensitive Oriented Object Detection with Transformer
Viaarxiv icon

Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2019
Shutao Li, Weiwei Song, Leyuan Fang, Yushi Chen, Pedram Ghamisi, Jón Atli Benediktsson

Figure 1 for Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview
Figure 2 for Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview
Figure 3 for Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview
Figure 4 for Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview
Viaarxiv icon

Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image Using Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2015
Zhouhan Lin, Yushi Chen, Xing Zhao, Gang Wang

Figure 1 for Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image Using Autoencoders
Figure 2 for Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image Using Autoencoders
Figure 3 for Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image Using Autoencoders
Figure 4 for Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image Using Autoencoders
Viaarxiv icon