Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Transformers as Meta-Learners for Implicit Neural Representations


Aug 05, 2022
Yinbo Chen, Xiaolong Wang

* ECCV 2022. Project page with code: https://yinboc.github.io/trans-inr/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Implicit Feature Alignment Function for Semantic Segmentation


Jun 17, 2022
Hanzhe Hu, Yinbo Chen, Jiarui Xu, Shubhankar Borse, Hong Cai, Fatih Porikli, Xiaolong Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution


Jun 09, 2022
Zeyuan Chen, Yinbo Chen, Jingwen Liu, Xingqian Xu, Vidit Goel, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Xiaolong Wang

* Accepted to CVPR 2022. Project page: http://zeyuan-chen.com/VideoINR/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Continuous Image Representation with Local Implicit Image Function


Dec 16, 2020
Yinbo Chen, Sifei Liu, Xiaolong Wang

* Our project page: https://yinboc.github.io/liif/ ; Code is released at: https://github.com/yinboc/liif 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A New Meta-Baseline for Few-Shot Learning


Apr 01, 2020
Yinbo Chen, Xiaolong Wang, Zhuang Liu, Huijuan Xu, Trevor Darrell

* Code: https://github.com/cyvius96/few-shot-meta-baseline 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Knowledge Graph Propagation for Zero-Shot Learning


May 31, 2018
Michael Kampffmeyer, Yinbo Chen, Xiaodan Liang, Hao Wang, Yujia Zhang, Eric P. Xing

* The first two authors contributed equally. Code at https://github.com/cyvius96/adgpm 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email