Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yijuan Lu

LayoutXLM: Multimodal Pre-training for Multilingual Visually-rich Document Understanding


Apr 18, 2021
Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Furu Wei

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

LayoutLMv2: Multi-modal Pre-training for Visually-Rich Document Understanding


Dec 29, 2020
Yang Xu, Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Furu Wei, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Wanxiang Che, Min Zhang, Lidong Zhou

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

TAP: Text-Aware Pre-training for Text-VQA and Text-Caption


Dec 08, 2020
Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale 2D Temporal Adjacent Networks for Moment Localization with Natural Language


Dec 04, 2020
Songyang Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Yijuan Lu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Shape retrieval of non-rigid 3d human models


Mar 01, 2020
David Pickup, Xianfang Sun, Paul L Rosin, Ralph R Martin, Z Cheng, Zhouhui Lian, Masaki Aono, A Ben Hamza, A Bronstein, M Bronstein, S Bu, Umberto Castellani, S Cheng, Valeria Garro, Andrea Giachetti, Afzal Godil, Luca Isaia, J Han, Henry Johan, L Lai, Bo Li, C Li, Haisheng Li, Roee Litman, X Liu, Z Liu, Yijuan Lu, L Sun, G Tam, Atsushi Tatsuma, J Ye

* International Journal of Computer Vision, 2016 

  Access Paper or Ask Questions

FANet: Quality-Aware Feature Aggregation Network for RGB-T Tracking


Nov 24, 2018
Yabin Zhu, Chenglong Li, Yijuan Lu, Liang Lin, Bin Luo, Jin Tang


  Access Paper or Ask Questions

RGB-T Object Tracking:Benchmark and Baseline


May 23, 2018
Chenglong Li, Xinyan Liang, Yijuan Lu, Nan Zhao, Jin Tang


  Access Paper or Ask Questions