Alert button
Picture for Yifu Wang

Yifu Wang

Alert button

Cross-Modal Semi-Dense 6-DoF Tracking of an Event Camera in Challenging Conditions

Jan 16, 2024
Yi-Fan Zuo, Wanting Xu, Xia Wang, Yifu Wang, Laurent Kneip

Viaarxiv icon

MAVIS: Multi-Camera Augmented Visual-Inertial SLAM using SE2(3) Based Exact IMU Pre-integration

Sep 18, 2023
Yifu Wang, Yonhon Ng, Inkyu Sa, Alvaro Parra, Cristian Rodriguez, Tao Jun Lin, Hongdong Li

Figure 1 for MAVIS: Multi-Camera Augmented Visual-Inertial SLAM using SE2(3) Based Exact IMU Pre-integration
Figure 2 for MAVIS: Multi-Camera Augmented Visual-Inertial SLAM using SE2(3) Based Exact IMU Pre-integration
Figure 3 for MAVIS: Multi-Camera Augmented Visual-Inertial SLAM using SE2(3) Based Exact IMU Pre-integration
Figure 4 for MAVIS: Multi-Camera Augmented Visual-Inertial SLAM using SE2(3) Based Exact IMU Pre-integration
Viaarxiv icon

Revisiting Event-based Video Frame Interpolation

Jul 24, 2023
Jiaben Chen, Yichen Zhu, Dongze Lian, Jiaqi Yang, Yifu Wang, Renrui Zhang, Xinhang Liu, Shenhan Qian, Laurent Kneip, Shenghua Gao

Figure 1 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 2 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 3 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 4 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Viaarxiv icon

Cross-modal Place Recognition in Image Databases using Event-based Sensors

Jul 03, 2023
Xiang Ji, Jiaxin Wei, Yifu Wang, Huiliang Shang, Laurent Kneip

Figure 1 for Cross-modal Place Recognition in Image Databases using Event-based Sensors
Figure 2 for Cross-modal Place Recognition in Image Databases using Event-based Sensors
Figure 3 for Cross-modal Place Recognition in Image Databases using Event-based Sensors
Figure 4 for Cross-modal Place Recognition in Image Databases using Event-based Sensors
Viaarxiv icon

Globally-Optimal Contrast Maximisation for Event Cameras

Jun 10, 2022
Xin Peng, Ling Gao, Yifu Wang, Laurent Kneip

Figure 1 for Globally-Optimal Contrast Maximisation for Event Cameras
Figure 2 for Globally-Optimal Contrast Maximisation for Event Cameras
Figure 3 for Globally-Optimal Contrast Maximisation for Event Cameras
Figure 4 for Globally-Optimal Contrast Maximisation for Event Cameras
Viaarxiv icon

Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation

Mar 08, 2022
Xin Peng, Yifu Wang, Ling Gao, Laurent Kneip

Figure 1 for Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation
Figure 2 for Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation
Figure 3 for Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation
Figure 4 for Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation
Viaarxiv icon

Accurate calibration of multi-perspective cameras from a generalization of the hand-eye constraint

Feb 08, 2022
Yifu Wang, Wenqing Jiang, Kun Huang, Soren Schwertfeger, Laurent Kneip

Figure 1 for Accurate calibration of multi-perspective cameras from a generalization of the hand-eye constraint
Figure 2 for Accurate calibration of multi-perspective cameras from a generalization of the hand-eye constraint
Figure 3 for Accurate calibration of multi-perspective cameras from a generalization of the hand-eye constraint
Figure 4 for Accurate calibration of multi-perspective cameras from a generalization of the hand-eye constraint
Viaarxiv icon

DEVO: Depth-Event Camera Visual Odometry in Challenging Conditions

Feb 05, 2022
Yi-Fan Zuo, Jiaqi Yang, Jiaben Chen, Xia Wang, Yifu Wang, Laurent Kneip

Figure 1 for DEVO: Depth-Event Camera Visual Odometry in Challenging Conditions
Figure 2 for DEVO: Depth-Event Camera Visual Odometry in Challenging Conditions
Figure 3 for DEVO: Depth-Event Camera Visual Odometry in Challenging Conditions
Figure 4 for DEVO: Depth-Event Camera Visual Odometry in Challenging Conditions
Viaarxiv icon

Dynamic Event Camera Calibration

Jul 28, 2021
Kun Huang, Yifu Wang, Laurent Kneip

Figure 1 for Dynamic Event Camera Calibration
Figure 2 for Dynamic Event Camera Calibration
Figure 3 for Dynamic Event Camera Calibration
Figure 4 for Dynamic Event Camera Calibration
Viaarxiv icon