Alert button
Picture for Yaoyu Hu

Yaoyu Hu

Alert button

FoundLoc: Vision-based Onboard Aerial Localization in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Yao He, Ivan Cisneros, Nikhil Keetha, Jay Patrikar, Zelin Ye, Ian Higgins, Yaoyu Hu, Parv Kapoor, Sebastian Scherer

Figure 1 for FoundLoc: Vision-based Onboard Aerial Localization in the Wild
Figure 2 for FoundLoc: Vision-based Onboard Aerial Localization in the Wild
Figure 3 for FoundLoc: Vision-based Onboard Aerial Localization in the Wild
Figure 4 for FoundLoc: Vision-based Onboard Aerial Localization in the Wild
Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

VoxDet: Voxel Learning for Novel Instance Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2023
Bowen Li, Jiashun Wang, Yaoyu Hu, Chen Wang, Sebastian Scherer

Figure 1 for VoxDet: Voxel Learning for Novel Instance Detection
Figure 2 for VoxDet: Voxel Learning for Novel Instance Detection
Figure 3 for VoxDet: Voxel Learning for Novel Instance Detection
Figure 4 for VoxDet: Voxel Learning for Novel Instance Detection
Viaarxiv icon

TartanCalib: Iterative Wide-Angle Lens Calibration using Adaptive SubPixel Refinement of AprilTags

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2022
Bardienus P Duisterhof, Yaoyu Hu, Si Heng Teng, Michael Kaess, Sebastian Scherer

Figure 1 for TartanCalib: Iterative Wide-Angle Lens Calibration using Adaptive SubPixel Refinement of AprilTags
Figure 2 for TartanCalib: Iterative Wide-Angle Lens Calibration using Adaptive SubPixel Refinement of AprilTags
Figure 3 for TartanCalib: Iterative Wide-Angle Lens Calibration using Adaptive SubPixel Refinement of AprilTags
Figure 4 for TartanCalib: Iterative Wide-Angle Lens Calibration using Adaptive SubPixel Refinement of AprilTags
Viaarxiv icon

PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2022
Chen Wang, Dasong Gao, Kuan Xu, Junyi Geng, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Bowen Li, Fan Yang, Brady Moon, Abhinav Pandey, Aryan, Jiahe Xu, Tianhao Wu, Haonan He, Daning Huang, Zhongqiang Ren, Shibo Zhao, Taimeng Fu, Pranay Reddy, Xiao Lin, Wenshan Wang, Jingnan Shi, Rajat Talak, Han Wang, Huai Yu, Shanzhao Wang, Ananth Kashyap, Rohan Bandaru, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Luca Carlone, Marco Hutter, Sebastian Scherer

Figure 1 for PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization
Figure 2 for PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization
Figure 3 for PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization
Figure 4 for PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization
Viaarxiv icon

Targetless Extrinsic Calibration of Stereo Cameras, Thermal Cameras, and Laser Sensors in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2021
Taimeng Fu, Huai Yu, Yaoyu Hu, Sebastian Scherer

Figure 1 for Targetless Extrinsic Calibration of Stereo Cameras, Thermal Cameras, and Laser Sensors in the Wild
Figure 2 for Targetless Extrinsic Calibration of Stereo Cameras, Thermal Cameras, and Laser Sensors in the Wild
Figure 3 for Targetless Extrinsic Calibration of Stereo Cameras, Thermal Cameras, and Laser Sensors in the Wild
Figure 4 for Targetless Extrinsic Calibration of Stereo Cameras, Thermal Cameras, and Laser Sensors in the Wild
Viaarxiv icon

Unified Representation of Geometric Primitives for Graph-SLAM Optimization Using Decomposed Quadrics

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2021
Weikun Zhen, Huai Yu, Yaoyu Hu, Sebastian Scherer

Figure 1 for Unified Representation of Geometric Primitives for Graph-SLAM Optimization Using Decomposed Quadrics
Figure 2 for Unified Representation of Geometric Primitives for Graph-SLAM Optimization Using Decomposed Quadrics
Figure 3 for Unified Representation of Geometric Primitives for Graph-SLAM Optimization Using Decomposed Quadrics
Figure 4 for Unified Representation of Geometric Primitives for Graph-SLAM Optimization Using Decomposed Quadrics
Viaarxiv icon

ORStereo: Occlusion-Aware Recurrent Stereo Matching for 4K-Resolution Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2021
Yaoyu Hu, Wenshan Wang, Huai Yu, Weikun Zhen, Sebastian Scherer

Figure 1 for ORStereo: Occlusion-Aware Recurrent Stereo Matching for 4K-Resolution Images
Figure 2 for ORStereo: Occlusion-Aware Recurrent Stereo Matching for 4K-Resolution Images
Figure 3 for ORStereo: Occlusion-Aware Recurrent Stereo Matching for 4K-Resolution Images
Figure 4 for ORStereo: Occlusion-Aware Recurrent Stereo Matching for 4K-Resolution Images
Viaarxiv icon

TartanVO: A Generalizable Learning-based VO

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2020
Wenshan Wang, Yaoyu Hu, Sebastian Scherer

Figure 1 for TartanVO: A Generalizable Learning-based VO
Figure 2 for TartanVO: A Generalizable Learning-based VO
Figure 3 for TartanVO: A Generalizable Learning-based VO
Figure 4 for TartanVO: A Generalizable Learning-based VO
Viaarxiv icon

TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2020
Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, Sebastian Scherer

Figure 1 for TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM
Figure 2 for TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM
Figure 3 for TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM
Figure 4 for TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM
Viaarxiv icon