Alert button
Picture for Huan Xu

Huan Xu

Alert button

PWISeg: Point-based Weakly-supervised Instance Segmentation for Surgical Instruments

Nov 16, 2023
Zhen Sun, Huan Xu, Jinlin Wu, Zhen Chen, Zhen Lei, Hongbin Liu

Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing

Jul 19, 2023
Qifang Zhao, Tianyu Li, Meng Du, Yu Jiang, Qinghui Sun, Zhongyao Wang, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 2 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 3 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 4 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon

Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling

Oct 25, 2021
Bei Yang, Ke Liu, Xiaoxiao Xu, Renjun Xu, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 2 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 3 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 4 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Viaarxiv icon

Interest-oriented Universal User Representation via Contrastive Learning

Sep 18, 2021
Qinghui Sun, Jie Gu, Bei Yang, XiaoXiao Xu, Renjun Xu, Shangde Gao, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for Interest-oriented Universal User Representation via Contrastive Learning
Figure 2 for Interest-oriented Universal User Representation via Contrastive Learning
Figure 3 for Interest-oriented Universal User Representation via Contrastive Learning
Figure 4 for Interest-oriented Universal User Representation via Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach

May 19, 2021
Junhao Hua, Ling Yan, Huan Xu, Cheng Yang

Figure 1 for Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach
Figure 2 for Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach
Figure 3 for Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach
Figure 4 for Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach
Viaarxiv icon

Adversaries in Online Learning Revisited: with applications in Robust Optimization and Adversarial training

Jan 27, 2021
Sebastian Pokutta, Huan Xu

Figure 1 for Adversaries in Online Learning Revisited: with applications in Robust Optimization and Adversarial training
Figure 2 for Adversaries in Online Learning Revisited: with applications in Robust Optimization and Adversarial training
Figure 3 for Adversaries in Online Learning Revisited: with applications in Robust Optimization and Adversarial training
Viaarxiv icon

Multi-Agent Coverage in Urban Environments

Aug 17, 2020
Shivang Patel, Senthil Hariharan, Pranav Dhulipala, Ming C Lin, Dinesh Manocha, Huan Xu, Michael Otte

Figure 1 for Multi-Agent Coverage in Urban Environments
Figure 2 for Multi-Agent Coverage in Urban Environments
Figure 3 for Multi-Agent Coverage in Urban Environments
Figure 4 for Multi-Agent Coverage in Urban Environments
Viaarxiv icon

Effective Training Strategies for Deep Graph Neural Networks

Jun 12, 2020
Kuangqi Zhou, Yanfei Dong, Wee Sun Lee, Bryan Hooi, Huan Xu, Jiashi Feng

Figure 1 for Effective Training Strategies for Deep Graph Neural Networks
Figure 2 for Effective Training Strategies for Deep Graph Neural Networks
Figure 3 for Effective Training Strategies for Deep Graph Neural Networks
Figure 4 for Effective Training Strategies for Deep Graph Neural Networks
Viaarxiv icon