Alert button
Picture for Kun Cao

Kun Cao

Alert button

PST-Bench: Tracing and Benchmarking the Source of Publications

Feb 25, 2024
Fanjin Zhang, Kun Cao, Yukuo Cen, Jifan Yu, Da Yin, Jie Tang

Viaarxiv icon

OAG-Bench: A Human-Curated Benchmark for Academic Graph Mining

Feb 24, 2024
Fanjin Zhang, Shijie Shi, Yifan Zhu, Bo Chen, Yukuo Cen, Jifan Yu, Yelin Chen, Lulu Wang, Qingfei Zhao, Yuqing Cheng, Tianyi Han, Yuwei An, Dan Zhang, Weng Lam Tam, Kun Cao, Yunhe Pang, Xinyu Guan, Huihui Yuan, Jian Song, Xiaoyan Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

Towards End-to-End GPS Localization with Neural Pseudorange Correction

Jan 19, 2024
Xu Weng, KV Ling, Haochen Liu, Kun Cao

Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

Path Planning for Multiple Tethered Robots Using Topological Braids

Apr 29, 2023
Muqing Cao, Kun Cao, Shenghai Yuan, Kangcheng Liu, Yan Loi Wong, Lihua Xie

Figure 1 for Path Planning for Multiple Tethered Robots Using Topological Braids
Figure 2 for Path Planning for Multiple Tethered Robots Using Topological Braids
Figure 3 for Path Planning for Multiple Tethered Robots Using Topological Braids
Figure 4 for Path Planning for Multiple Tethered Robots Using Topological Braids
Viaarxiv icon

DoubleBee: A Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Active Wheels

Mar 20, 2023
Muqing Cao, Xinhang Xu, Shenghai Yuan, Kun Cao, Kangcheng Liu, Lihua Xie

Figure 1 for DoubleBee: A Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Active Wheels
Figure 2 for DoubleBee: A Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Active Wheels
Figure 3 for DoubleBee: A Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Active Wheels
Figure 4 for DoubleBee: A Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Active Wheels
Viaarxiv icon

NEPTUNE: Non-Entangling Planning for Multiple Tethered Unmanned Vehicles

Dec 03, 2022
Muqing Cao, Kun Cao, Shenghai Yuan, Thien-Minh Nguyen, Lihua Xie

Figure 1 for NEPTUNE: Non-Entangling Planning for Multiple Tethered Unmanned Vehicles
Figure 2 for NEPTUNE: Non-Entangling Planning for Multiple Tethered Unmanned Vehicles
Figure 3 for NEPTUNE: Non-Entangling Planning for Multiple Tethered Unmanned Vehicles
Figure 4 for NEPTUNE: Non-Entangling Planning for Multiple Tethered Unmanned Vehicles
Viaarxiv icon

DIRECT: A Differential Dynamic Programming Based Framework for Trajectory Generation

Sep 10, 2021
Kun Cao, Muqing Cao, Shenghai Yuan, Lihua Xie

Figure 1 for DIRECT: A Differential Dynamic Programming Based Framework for Trajectory Generation
Figure 2 for DIRECT: A Differential Dynamic Programming Based Framework for Trajectory Generation
Figure 3 for DIRECT: A Differential Dynamic Programming Based Framework for Trajectory Generation
Figure 4 for DIRECT: A Differential Dynamic Programming Based Framework for Trajectory Generation
Viaarxiv icon

Unsupervised Class-Incremental Learning Through Confusion

Apr 09, 2021
Shivam Khare, Kun Cao, James Rehg

Figure 1 for Unsupervised Class-Incremental Learning Through Confusion
Figure 2 for Unsupervised Class-Incremental Learning Through Confusion
Figure 3 for Unsupervised Class-Incremental Learning Through Confusion
Figure 4 for Unsupervised Class-Incremental Learning Through Confusion
Viaarxiv icon