Alert button
Picture for Xinzhe Ni

Xinzhe Ni

Alert button

Incremental Residual Concept Bottleneck Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Chenming Shang, Shiji Zhou, Hengyuan Zhang, Xinzhe Ni, Yujiu Yang, Yuwang Wang

Viaarxiv icon

Exploring the Mystery of Influential Data for Mathematical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Xinzhe Ni, Yeyun Gong, Zhibin Gou, Yelong Shen, Yujiu Yang, Nan Duan, Weizhu Chen

Viaarxiv icon

What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Xuejing Liu, Wei Tang, Xinzhe Ni, Jinghui Lu, Rui Zhao, Zechao Li, Fei Tan

Figure 1 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 2 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 3 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Figure 4 for What Large Language Models Bring to Text-rich VQA?
Viaarxiv icon

Hint-enhanced In-Context Learning wakes Large Language Models up for knowledge-intensive tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Yifan Wang, Qingyan Guo, Xinzhe Ni, Chufan Shi, Lemao Liu, Haiyun Jiang, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2022
Xinzhe Ni, Hao Wen, Yong Liu, Yatai Ji, Yujiu Yang

Figure 1 for Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition
Figure 2 for Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition
Figure 3 for Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition
Figure 4 for Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition
Viaarxiv icon