Alert button
Picture for Yuwang Wang

Yuwang Wang

Alert button

Incremental Residual Concept Bottleneck Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Chenming Shang, Shiji Zhou, Yujiu Yang, Hengyuan Zhang, Xinzhe Ni, Yuwang Wang

Viaarxiv icon

Context-aware Talking Face Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Meidai Xuanyuan, Yuwang Wang, Honglei Guo, Qionghai Dai

Viaarxiv icon

DisControlFace: Disentangled Control for Personalized Facial Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Haozhe Jia, Yan Li, Hengfei Cui, Di Xu, Changpeng Yang, Yuwang Wang, Tao Yu

Viaarxiv icon

How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2023
Jingwen Fu, Tao Yang, Yuwang Wang, Yan Lu, Nanning Zheng

Figure 1 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 2 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 3 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 4 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Viaarxiv icon

Shape Guided Gradient Voting for Domain Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2023
Jiaqi Xu, Yuwang Wang, Xuejin Chen

Figure 1 for Shape Guided Gradient Voting for Domain Generalization
Figure 2 for Shape Guided Gradient Voting for Domain Generalization
Figure 3 for Shape Guided Gradient Voting for Domain Generalization
Figure 4 for Shape Guided Gradient Voting for Domain Generalization
Viaarxiv icon

Vector-based Representation is the Key: A Study on Disentanglement and Compositional Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Tao Yang, Yuwang Wang, Cuiling Lan, Yan Lu, Nanning Zheng

Figure 1 for Vector-based Representation is the Key: A Study on Disentanglement and Compositional Generalization
Figure 2 for Vector-based Representation is the Key: A Study on Disentanglement and Compositional Generalization
Figure 3 for Vector-based Representation is the Key: A Study on Disentanglement and Compositional Generalization
Figure 4 for Vector-based Representation is the Key: A Study on Disentanglement and Compositional Generalization
Viaarxiv icon

Super-NeRF: View-consistent Detail Generation for NeRF super-resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Yuqi Han, Tao Yu, Xiaohang Yu, Yuwang Wang, Qionghai Dai

Figure 1 for Super-NeRF: View-consistent Detail Generation for NeRF super-resolution
Figure 2 for Super-NeRF: View-consistent Detail Generation for NeRF super-resolution
Figure 3 for Super-NeRF: View-consistent Detail Generation for NeRF super-resolution
Figure 4 for Super-NeRF: View-consistent Detail Generation for NeRF super-resolution
Viaarxiv icon

Hi Sheldon! Creating Deep Personalized Characters from TV Shows

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2023
Meidai Xuanyuan, Yuwang Wang, Honglei Guo, Xiao Ma, Yuchen Guo, Tao Yu, Qionghai Dai

Figure 1 for Hi Sheldon! Creating Deep Personalized Characters from TV Shows
Figure 2 for Hi Sheldon! Creating Deep Personalized Characters from TV Shows
Figure 3 for Hi Sheldon! Creating Deep Personalized Characters from TV Shows
Figure 4 for Hi Sheldon! Creating Deep Personalized Characters from TV Shows
Viaarxiv icon

Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Mude Hui, Zhizheng Zhang, Xiaoyi Zhang, Wenxuan Xie, Yuwang Wang, Yan Lu

Figure 1 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 2 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 3 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 4 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Viaarxiv icon

DisDiff: Unsupervised Disentanglement of Diffusion Probabilistic Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2023
Tao Yang, Yuwang Wang, Yan Lv, Nanning Zheng

Figure 1 for DisDiff: Unsupervised Disentanglement of Diffusion Probabilistic Models
Figure 2 for DisDiff: Unsupervised Disentanglement of Diffusion Probabilistic Models
Figure 3 for DisDiff: Unsupervised Disentanglement of Diffusion Probabilistic Models
Figure 4 for DisDiff: Unsupervised Disentanglement of Diffusion Probabilistic Models
Viaarxiv icon