Alert button
Picture for Peng Dai

Peng Dai

Alert button

EIVEN: Efficient Implicit Attribute Value Extraction using Multimodal LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Henry Peng Zou, Gavin Heqing Yu, Ziwei Fan, Dan Bu, Han Liu, Peng Dai, Dongmei Jia, Cornelia Caragea

Viaarxiv icon

Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Xiaoyang Lyu, Chirui Chang, Peng Dai, Yang-Tian Sun, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction
Figure 2 for Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction
Figure 3 for Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction
Figure 4 for Total-Decom: Decomposed 3D Scene Reconstruction with Minimal Interaction
Viaarxiv icon

HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Peng Dai, Yang Zhang, Tao Liu, Zhen Fan, Tianyuan Du, Zhuo Su, Xiaozheng Zheng, Zeming Li

Figure 1 for HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations
Figure 2 for HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations
Figure 3 for HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations
Figure 4 for HMD-Poser: On-Device Real-time Human Motion Tracking from Scalable Sparse Observations
Viaarxiv icon

Generative Human Motion Stylization in Latent Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Chuan Guo, Yuxuan Mu, Xinxin Zuo, Peng Dai, Youliang Yan, Juwei Lu, Li Cheng

Viaarxiv icon

GO-NeRF: Generating Virtual Objects in Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Peng Dai, Feitong Tan, Xin Yu, Yinda Zhang, Xiaojuan Qi

Viaarxiv icon

Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Shaocong Wang, Yizhao Gao, Yi Li, Woyu Zhang, Yifei Yu, Bo Wang, Ning Lin, Hegan Chen, Yue Zhang, Yang Jiang, Dingchen Wang, Jia Chen, Peng Dai, Hao Jiang, Peng Lin, Xumeng Zhang, Xiaojuan Qi, Xiaoxin Xu, Hayden So, Zhongrui Wang, Dashan Shang, Qi Liu, Kwang-Ting Cheng, Ming Liu

Figure 1 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 2 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 3 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 4 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Viaarxiv icon

Texture Generation on 3D Meshes with Point-UV Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Xin Yu, Peng Dai, Wenbo Li, Lan Ma, Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Texture Generation on 3D Meshes with Point-UV Diffusion
Figure 2 for Texture Generation on 3D Meshes with Point-UV Diffusion
Figure 3 for Texture Generation on 3D Meshes with Point-UV Diffusion
Figure 4 for Texture Generation on 3D Meshes with Point-UV Diffusion
Viaarxiv icon

Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Peng Dai, Yinda Zhang, Xin Yu, Xiaoyang Lyu, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 2 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 3 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 4 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Viaarxiv icon

ISS++: Image as Stepping Stone for Text-Guided 3D Shape Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Zhengzhe Liu, Peng Dai, Ruihui Li, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu

Figure 1 for ISS++: Image as Stepping Stone for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 2 for ISS++: Image as Stepping Stone for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 3 for ISS++: Image as Stepping Stone for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 4 for ISS++: Image as Stepping Stone for Text-Guided 3D Shape Generation
Viaarxiv icon

Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Xiaoyang Lyu, Peng Dai, Zizhang Li, Dongyu Yan, Yi Lin, Yifan Peng, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 2 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 3 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 4 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Viaarxiv icon