Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoqing Liu

Identification of Pediatric Respiratory Diseases Using Fine-grained Diagnosis System


Aug 24, 2021
Gang Yu, Zhongzhi Yu, Yemin Shi, Yingshuo Wang, Xiaoqing Liu, Zheming Li, Yonggen Zhao, Fenglei Sun, Yizhou Yu, Qiang Shu

* Journal of Biomedical Informatics, 2021, 117: 103754 

  Access Paper or Ask Questions

A Structure-Aware Relation Network for Thoracic Diseases Detection and Segmentation


Apr 21, 2021
Jie Lian, Jingyu Liu, Shu Zhang, Kai Gao, Xiaoqing Liu, Dingwen Zhang, Yizhou Yu

* This paper has been accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive noise imitation for image denoising


Nov 30, 2020
Huangxing Lin, Yihong Zhuang, Yue Huang, Xinghao Ding, Yizhou Yu, Xiaoqing Liu, John Paisley


  Access Paper or Ask Questions

GASNet: Weakly-supervised Framework for COVID-19 Lesion Segmentation


Oct 19, 2020
Zhanwei Xu, Yukun Cao, Cheng Jin, Guozhu Shao, Xiaoqing Liu, Jie Zhou, Heshui Shi, Jianjiang Feng

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions