Alert button
Picture for Wenlong Wu

Wenlong Wu

Alert button

MatchDet: A Collaborative Framework for Image Matching and Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Jinxiang Lai, Wenlong Wu, Bin-Bin Gao, Jun Liu, Jiawei Zhan, Congchong Nie, Yi Zeng, Chengjie Wang

Viaarxiv icon

The Energy Prediction Smart-Meter Dataset: Analysis of Previous Competitions and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Direnc Pekaslan, Jose Maria Alonso-Moral, Kasun Bandara, Christoph Bergmeir, Juan Bernabe-Moreno, Robert Eigenmann, Nils Einecke, Selvi Ergen, Rakshitha Godahewa, Hansika Hewamalage, Jesus Lago, Steffen Limmer, Sven Rebhan, Boris Rabinovich, Dilini Rajapasksha, Heda Song, Christian Wagner, Wenlong Wu, Luis Magdalena, Isaac Triguero

Viaarxiv icon

Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Jinxiang Lai, Siqian Yang, Junhong Zhou, Wenlong Wu, Xiaochen Chen, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Chengjie Wang

Figure 1 for Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning
Figure 2 for Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning
Figure 3 for Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning
Figure 4 for Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning
Viaarxiv icon

SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Jinxiang Lai, Siqian Yang, Wenlong Wu, Tao Wu, Guannan Jiang, Xi Wang, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Wei Zhang, Yuan Xie, Chengjie Wang

Figure 1 for SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning
Figure 2 for SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning
Figure 3 for SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning
Figure 4 for SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Global Meets Local: Effective Multi-Label Image Classification via Category-Aware Weak Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Jiawei Zhan, Jun Liu, Wei Tang, Guannan Jiang, Xi Wang, Bin-Bin Gao, Tianliang Zhang, Wenlong Wu, Wei Zhang, Chengjie Wang, Yuan Xie

Figure 1 for Global Meets Local: Effective Multi-Label Image Classification via Category-Aware Weak Supervision
Figure 2 for Global Meets Local: Effective Multi-Label Image Classification via Category-Aware Weak Supervision
Figure 3 for Global Meets Local: Effective Multi-Label Image Classification via Category-Aware Weak Supervision
Figure 4 for Global Meets Local: Effective Multi-Label Image Classification via Category-Aware Weak Supervision
Viaarxiv icon

tSF: Transformer-based Semantic Filter for Few-Shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Jinxiang Lai, Siqian Yang, Wenlong Liu, Yi Zeng, Zhongyi Huang, Wenlong Wu, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Chengjie Wang

Viaarxiv icon

Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2022
Dihe Huang, Ying Chen, Shang Xu, Yong Liu, Wenlong Wu, Yikang Ding, Chengjie Wang, Fan Tang

Figure 1 for Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching
Figure 2 for Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching
Figure 3 for Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching
Figure 4 for Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching
Viaarxiv icon

StreamSoNG: A Soft Streaming Classification Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2020
Wenlong Wu, James M. Keller, Jeffrey Dale, James C. Bezdek

Figure 1 for StreamSoNG: A Soft Streaming Classification Approach
Figure 2 for StreamSoNG: A Soft Streaming Classification Approach
Figure 3 for StreamSoNG: A Soft Streaming Classification Approach
Figure 4 for StreamSoNG: A Soft Streaming Classification Approach
Viaarxiv icon