Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Zhu

ContinuityLearner: Geometric Continuity Feature Learning for Lane Segmentation


Aug 07, 2021
Haoyu Fang, Jing Zhu, Yi Fang


  Access Paper or Ask Questions

Node Proximity Is All You Need: Unified Structural and Positional Node and Graph Embedding


Feb 26, 2021
Jing Zhu, Xingyu Lu, Mark Heimann, Danai Koutra

* SDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Long-Term and Short-Term Interests with Parallel Attentions for Session-based Recommendation


Jun 27, 2020
Jing Zhu, Yanan Xu, Yanmin Zhu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning of Depth and Ego-motion with Differentiable Bundle Adjustment


Sep 28, 2019
Yunxiao Shi, Jing Zhu, Yi Fang, Kuochin Lien, Junli Gu


  Access Paper or Ask Questions

Structure-Attentioned Memory Network for Monocular Depth Estimation


Sep 10, 2019
Jing Zhu, Yunxiao Shi, Mengwei Ren, Yi Fang, Kuo-Chin Lien, Junli Gu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Object-specific Distance from a Monocular Image


Sep 09, 2019
Jing Zhu, Yi Fang, Husam Abu-Haimed, Kuo-Chin Lien, Dongdong Fu, Junli Gu

* 10 pages, 6 figures, accepted by International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 

  Access Paper or Ask Questions