Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Touch and Go: Learning from Human-Collected Vision and Touch


Nov 29, 2022
Fengyu Yang, Chenyang Ma, Jiacheng Zhang, Jing Zhu, Wenzhen Yuan, Andrew Owens

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 Track of Datasets and Benchmarks 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CAPER: Coarsen, Align, Project, Refine - A General Multilevel Framework for Network Alignment


Aug 23, 2022
Jing Zhu, Danai Koutra, Mark Heimann

Add code

* CIKM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Debiasing pipeline improves deep learning model generalization for X-ray based lung nodule detection


Jan 24, 2022
Michael Horry, Subrata Chakraborty, Biswajeet Pradhan, Manoranjan Paul, Jing Zhu, Hui Wen Loh, Prabal Datta Barua, U. Rajendra Arharya

Add code

* 32 pages, 17 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ContinuityLearner: Geometric Continuity Feature Learning for Lane Segmentation


Aug 07, 2021
Haoyu Fang, Jing Zhu, Yi Fang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Node Proximity Is All You Need: Unified Structural and Positional Node and Graph Embedding


Feb 26, 2021
Jing Zhu, Xingyu Lu, Mark Heimann, Danai Koutra

Add code

* SDM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Long-Term and Short-Term Interests with Parallel Attentions for Session-based Recommendation


Jun 27, 2020
Jing Zhu, Yanan Xu, Yanmin Zhu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Supervised Learning of Depth and Ego-motion with Differentiable Bundle Adjustment


Sep 28, 2019
Yunxiao Shi, Jing Zhu, Yi Fang, Kuochin Lien, Junli Gu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>