Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Differentially Private Learning with Per-Sample Adaptive Clipping


Dec 01, 2022
Tianyu Xia, Shuheng Shen, Su Yao, Xinyi Fu, Ke Xu, Xiaolong Xu, Xing Fu, Weiqiang Wang

Add code

* To appear in AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma


Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Layer Pseudo-Supervision for Histopathology Tissue Semantic Segmentation using Patch-level Classification Labels


Oct 14, 2021
Chu Han, Jiatai Lin, Jinhai Mai, Yi Wang, Qingling Zhang, Bingchao Zhao, Xin Chen, Xipeng Pan, Zhenwei Shi, Xiaowei Xu, Su Yao, Lixu Yan, Huan Lin, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Guoqiang Han, Changhong Liang, Zaiyi Liu

Add code

* 15 pages, 10 figures, journal 

   Access Paper or Ask Questions