Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaomeng Li

Improved Heatmap-based Landmark Detection


Oct 12, 2021
Huifeng Yao, Ziyu Guo, Yatao Zhang, Xiaomeng Li

* Accepted by MICCAI2021 workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Metal Artifact Reduction in 2D CT Images with Self-supervised Cross-domain Learning


Sep 28, 2021
Lequan Yu, Zhicheng Zhang, Xiaomeng Li, Hongyi Ren, Wei Zhao, Lei Xing

* Accepted by PMB 

  Access Paper or Ask Questions

Support-Set Based Cross-Supervision for Video Grounding


Aug 24, 2021
Xinpeng Ding, Nannan Wang, Shiwei Zhang, De Cheng, Xiaomeng Li, Ziyuan Huang, Mingqian Tang, Xinbo Gao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Robust Learning at Imperfect Labels for Chest X-ray Segmentation


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Qiao Deng, Xiaomeng Li, Qi Dou, Pheng Ann Heng

* 9pages, 4 figures. MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Global Guidance Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Images


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Lei Zhu, Huazhu Fu, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li, Hai Zhang, Pheng Ann Heng

* 16page,10 figures. Accepted by medical image analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Sinogram Completion with Image Prior for Metal Artifact Reduction in CT Images


Sep 16, 2020
Lequan Yu, Zhicheng Zhang, Xiaomeng Li, Lei Xing

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Feature Learning via Exploiting Multi-modal Data for Retinal Disease Diagnosis


Jul 21, 2020
Xiaomeng Li, Mengyu Jia, Md Tauhidul Islam, Lequan Yu, Lei Xing

* IEEE Transactions on Medical Imaging, code is at https://github.com/xmengli999/self_supervised 

  Access Paper or Ask Questions

The 'Letter' Distribution in the Chinese Language


May 26, 2020
Qinghua Chen, Yan Wang, Mengmeng Wang, Xiaomeng Li

* 17 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

CANet: Cross-disease Attention Network for Joint Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema Grading


Nov 04, 2019
Xiaomeng Li, Xiaowei Hu, Lequan Yu, Lei Zhu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* IEEE Transactions on Medical Imaging; code is at https://github.com/xmengli999/CANet 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-aware Self-ensembling Model for Semi-supervised 3D Left Atrium Segmentation


Jul 16, 2019
Lequan Yu, Shujun Wang, Xiaomeng Li, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Accepted by MICCAI2019; Code is available in https://github.com/yulequan/UA-MT 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Metric Learning for Few-Shot Image Classification


Jul 06, 2019
Xiaomeng Li, Lequan Yu, Chi-Wing Fu, Meng Fang, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

Difficulty-aware Meta-Learning for Rare Disease Diagnosis


Jun 30, 2019
Xiaomeng Li, Lequan Yu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Transformation Consistent Self-ensembling Model for Semi-supervised Medical Image Segmentation


Mar 04, 2019
Xiaomeng Li, Lequan Yu, Hao Chen, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* A preliminary version of this work is presented in arXiv:1808.03887 

  Access Paper or Ask Questions

The Liver Tumor Segmentation Benchmark (LiTS)


Jan 13, 2019
Patrick Bilic, Patrick Ferdinand Christ, Eugene Vorontsov, Grzegorz Chlebus, Hao Chen, Qi Dou, Chi-Wing Fu, Xiao Han, Pheng-Ann Heng, Jürgen Hesser, Samuel Kadoury, Tomasz Konopczynski, Miao Le, Chunming Li, Xiaomeng Li, Jana Lipkovà, John Lowengrub, Hans Meine, Jan Hendrik Moltz, Chris Pal, Marie Piraud, Xiaojuan Qi, Jin Qi, Markus Rempfler, Karsten Roth, Andrea Schenk, Anjany Sekuboyina, Eugene Vorontsov, Ping Zhou, Christian Hülsemeyer, Marcel Beetz, Florian Ettlinger, Felix Gruen, Georgios Kaissis, Fabian Lohöfer, Rickmer Braren, Julian Holch, Felix Hofmann, Wieland Sommer, Volker Heinemann, Colin Jacobs, Gabriel Efrain Humpire Mamani, Bram van Ginneken, Gabriel Chartrand, An Tang, Michal Drozdzal, Avi Ben-Cohen, Eyal Klang, Marianne M. Amitai, Eli Konen, Hayit Greenspan, Johan Moreau, Alexandre Hostettler, Luc Soler, Refael Vivanti, Adi Szeskin, Naama Lev-Cohain, Jacob Sosna, Leo Joskowicz, Bjoern H. Menze

* conference 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Skin Lesion Segmentation via Transformation Consistent Self-ensembling Model


Aug 12, 2018
Xiaomeng Li, Lequan Yu, Hao Chen, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* BMVC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deeply Supervised Rotation Equivariant Network for Lesion Segmentation in Dermoscopy Images


Jul 08, 2018
Xiaomeng Li, Lequan Yu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

H-DenseUNet: Hybrid Densely Connected UNet for Liver and Tumor Segmentation from CT Volumes


Jul 03, 2018
Xiaomeng Li, Hao Chen, Xiaojuan Qi, Qi Dou, Chi-Wing Fu, Pheng Ann Heng

* Accept for publication at IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions