Alert button
Picture for Kang Wei

Kang Wei

Alert button

Attribute-Aware Representation Rectification for Generalized Zero-Shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Zhijie Rao, Jingcai Guo, Xiaocheng Lu, Qihua Zhou, Jie Zhang, Kang Wei, Chenxin Li, Song Guo

Viaarxiv icon

Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Shuchi Wu, Chuan Ma, Kang Wei, Xiaogang Xu, Ming Ding, Yuwen Qian, Tao Xiang

Figure 1 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 2 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 3 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 4 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Viaarxiv icon

Federated Meta-Learning for Few-Shot Fault Diagnosis with Representation Encoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Jixuan Cui, Jun Li, Zhen Mei, Kang Wei, Sha Wei, Ming Ding, Wen Chen, Song Guo

Figure 1 for Federated Meta-Learning for Few-Shot Fault Diagnosis with Representation Encoding
Figure 2 for Federated Meta-Learning for Few-Shot Fault Diagnosis with Representation Encoding
Figure 3 for Federated Meta-Learning for Few-Shot Fault Diagnosis with Representation Encoding
Figure 4 for Federated Meta-Learning for Few-Shot Fault Diagnosis with Representation Encoding
Viaarxiv icon

Analysis and Optimization of Wireless Federated Learning with Data Heterogeneity

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Xuefeng Han, Jun Li, Wen Chen, Zhen Mei, Kang Wei, Ming Ding, H. Vincent Poor

Figure 1 for Analysis and Optimization of Wireless Federated Learning with Data Heterogeneity
Figure 2 for Analysis and Optimization of Wireless Federated Learning with Data Heterogeneity
Figure 3 for Analysis and Optimization of Wireless Federated Learning with Data Heterogeneity
Figure 4 for Analysis and Optimization of Wireless Federated Learning with Data Heterogeneity
Viaarxiv icon

Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2023
Yifan Shi, Kang Wei, Li Shen, Jun Li, Xueqian Wang, Bo Yuan, Song Guo

Figure 1 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 2 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 3 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 4 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Viaarxiv icon

Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2023
Yifan Shi, Kang Wei, Li Shen, Yingqi Liu, Xueqian Wang, Bo Yuan, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 2 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 3 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 4 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Viaarxiv icon

Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2023
Kang Wei, Jun Li, Chuan Ma, Ming Ding, Haitao Zhao, Wen Chen, Hongbo Zhu

Figure 1 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 2 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 3 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 4 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Viaarxiv icon

Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2023
Shunfeng Chu, Jun Li, Kang Wei, Yuwen Qian, Kunlun Wang, Feng Shu, Wen Chen

Figure 1 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 2 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 3 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 4 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Viaarxiv icon

Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Yifan Shi, Yingqi Liu, Kang Wei, Li Shen, Xueqian Wang, Dacheng Tao

Figure 1 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 2 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 3 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 4 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Viaarxiv icon