Alert button
Picture for Ruoyu Feng

Ruoyu Feng

Alert button

PromptCIR: Blind Compressed Image Restoration with Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Bingchen Li, Xin Li, Yiting Lu, Ruoyu Feng, Mengxi Guo, Shijie Zhao, Li Zhang, Zhibo Chen

Viaarxiv icon

SeD: Semantic-Aware Discriminator for Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Bingchen Li, Xin Li, Hanxin Zhu, Yeying Jin, Ruoyu Feng, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

Viaarxiv icon

MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Yanhui Wang, Jianmin Bao, Wenming Weng, Ruoyu Feng, Dacheng Yin, Tao Yang, Jingxu Zhang, Qi Dai Zhiyuan Zhao, Chunyu Wang, Kai Qiu, Yuhui Yuan, Xiaoyan Sun, Chong Luo, Baining Guo

Figure 1 for MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation
Figure 2 for MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation
Figure 3 for MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation
Figure 4 for MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Wenming Weng, Ruoyu Feng, Yanhui Wang, Qi Dai, Chunyu Wang, Dacheng Yin, Zhiyuan Zhao, Kai Qiu, Jianmin Bao, Yuhui Yuan, Chong Luo, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong

Figure 1 for ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Ruoyu Feng, Wenming Weng, Yanhui Wang, Yuhui Yuan, Jianmin Bao, Chong Luo, Zhibo Chen, Baining Guo

Figure 1 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 2 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 3 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 4 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Viaarxiv icon

Prompt-ICM: A Unified Framework towards Image Coding for Machines with Task-driven Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2023
Ruoyu Feng, Jinming Liu, Xin Jin, Xiaohan Pan, Heming Sun, Zhibo Chen

Figure 1 for Prompt-ICM: A Unified Framework towards Image Coding for Machines with Task-driven Prompts
Figure 2 for Prompt-ICM: A Unified Framework towards Image Coding for Machines with Task-driven Prompts
Figure 3 for Prompt-ICM: A Unified Framework towards Image Coding for Machines with Task-driven Prompts
Figure 4 for Prompt-ICM: A Unified Framework towards Image Coding for Machines with Task-driven Prompts
Viaarxiv icon

Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2023
Ruoyu Feng, Yixin Gao, Xin Jin, Runsen Feng, Zhibo Chen

Figure 1 for Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling
Figure 2 for Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling
Figure 3 for Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling
Figure 4 for Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling
Viaarxiv icon

Inpaint Anything: Segment Anything Meets Image Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2023
Tao Yu, Runseng Feng, Ruoyu Feng, Jinming Liu, Xin Jin, Wenjun Zeng, Zhibo Chen

Figure 1 for Inpaint Anything: Segment Anything Meets Image Inpainting
Figure 2 for Inpaint Anything: Segment Anything Meets Image Inpainting
Figure 3 for Inpaint Anything: Segment Anything Meets Image Inpainting
Viaarxiv icon

HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2022
Bingchen Li, Xin Li, Yiting Lu, Sen Liu, Ruoyu Feng, Zhibo Chen

Figure 1 for HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution
Figure 2 for HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution
Figure 3 for HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution
Figure 4 for HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Image Coding for Machines with Omnipotent Feature Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2022
Ruoyu Feng, Xin Jin, Zongyu Guo, Runsen Feng, Yixin Gao, Tianyu He, Zhizheng Zhang, Simeng Sun, Zhibo Chen

Figure 1 for Image Coding for Machines with Omnipotent Feature Learning
Figure 2 for Image Coding for Machines with Omnipotent Feature Learning
Figure 3 for Image Coding for Machines with Omnipotent Feature Learning
Figure 4 for Image Coding for Machines with Omnipotent Feature Learning
Viaarxiv icon