Alert button
Picture for Chuanmin Jia

Chuanmin Jia

Alert button

A Neural-network Enhanced Video Coding Framework beyond ECM

Feb 21, 2024
Yanchen Zhao, Wenxuan He, Chuanmin Jia, Qizhe Wang, Junru Li, Yue Li, Chaoyi Lin, Kai Zhang, Li Zhang, Siwei Ma

Viaarxiv icon

MPAI-EEV: Standardization Efforts of Artificial Intelligence based End-to-End Video Coding

Sep 14, 2023
Chuanmin Jia, Feng Ye, Fanke Dong, Kai Lin, Leonardo Chiariglione, Siwei Ma, Huifang Sun, Wen Gao

Figure 1 for MPAI-EEV: Standardization Efforts of Artificial Intelligence based End-to-End Video Coding
Figure 2 for MPAI-EEV: Standardization Efforts of Artificial Intelligence based End-to-End Video Coding
Figure 3 for MPAI-EEV: Standardization Efforts of Artificial Intelligence based End-to-End Video Coding
Figure 4 for MPAI-EEV: Standardization Efforts of Artificial Intelligence based End-to-End Video Coding
Viaarxiv icon

SpikeCodec: An End-to-end Learned Compression Framework for Spiking Camera

Jun 25, 2023
Kexiang Feng, Chuanmin Jia, Siwei Ma, Wen Gao

Figure 1 for SpikeCodec: An End-to-end Learned Compression Framework for Spiking Camera
Figure 2 for SpikeCodec: An End-to-end Learned Compression Framework for Spiking Camera
Figure 3 for SpikeCodec: An End-to-end Learned Compression Framework for Spiking Camera
Figure 4 for SpikeCodec: An End-to-end Learned Compression Framework for Spiking Camera
Viaarxiv icon

Machine Perception-Driven Image Compression: A Layered Generative Approach

Apr 14, 2023
Yuefeng Zhang, Chuanmin Jia, Jiannhui Chang, Siwei Ma

Figure 1 for Machine Perception-Driven Image Compression: A Layered Generative Approach
Figure 2 for Machine Perception-Driven Image Compression: A Layered Generative Approach
Figure 3 for Machine Perception-Driven Image Compression: A Layered Generative Approach
Figure 4 for Machine Perception-Driven Image Compression: A Layered Generative Approach
Viaarxiv icon

Learning to Compress Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Captured Video: Benchmark and Analysis

Jan 15, 2023
Chuanmin Jia, Feng Ye, Huifang Sun, Siwei Ma, Wen Gao

Figure 1 for Learning to Compress Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Captured Video: Benchmark and Analysis
Figure 2 for Learning to Compress Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Captured Video: Benchmark and Analysis
Figure 3 for Learning to Compress Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Captured Video: Benchmark and Analysis
Figure 4 for Learning to Compress Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Captured Video: Benchmark and Analysis
Viaarxiv icon

SMR: Satisfied Machine Ratio Modeling for Machine Recognition-Oriented Image and Video Compression

Nov 13, 2022
Qi Zhang, Shanshe Wang, Xinfeng Zhang, Chuanmin Jia, Jingshan Pan, Siwei Ma, Wen Gao

Figure 1 for SMR: Satisfied Machine Ratio Modeling for Machine Recognition-Oriented Image and Video Compression
Figure 2 for SMR: Satisfied Machine Ratio Modeling for Machine Recognition-Oriented Image and Video Compression
Figure 3 for SMR: Satisfied Machine Ratio Modeling for Machine Recognition-Oriented Image and Video Compression
Figure 4 for SMR: Satisfied Machine Ratio Modeling for Machine Recognition-Oriented Image and Video Compression
Viaarxiv icon

Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression

Sep 06, 2022
Jiguo Li, Chuanmin Jia, Xinfeng Zhang, Siwei Ma, Wen Gao

Figure 1 for Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression
Figure 2 for Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression
Figure 3 for Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression
Figure 4 for Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression
Viaarxiv icon

Rate Distortion Characteristic Modeling for Neural Image Compression

Jun 24, 2021
Chuanmin Jia, Ziqing Ge, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao

Figure 1 for Rate Distortion Characteristic Modeling for Neural Image Compression
Figure 2 for Rate Distortion Characteristic Modeling for Neural Image Compression
Figure 3 for Rate Distortion Characteristic Modeling for Neural Image Compression
Figure 4 for Rate Distortion Characteristic Modeling for Neural Image Compression
Viaarxiv icon

Visual Analysis Motivated Rate-Distortion Model for Image Coding

Apr 21, 2021
Zhimeng Huang, Chuanmin Jia, Shanshe Wang, Siwei Ma

Figure 1 for Visual Analysis Motivated Rate-Distortion Model for Image Coding
Figure 2 for Visual Analysis Motivated Rate-Distortion Model for Image Coding
Figure 3 for Visual Analysis Motivated Rate-Distortion Model for Image Coding
Figure 4 for Visual Analysis Motivated Rate-Distortion Model for Image Coding
Viaarxiv icon