Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Oriented Object Detection with TransformerTeli Ma , Mingyuan Mao , Honghui Zheng , Peng Gao , Xiaodi Wang , Shumin Han , Errui Ding , Baochang Zhang , David Doermann


   Access Paper or Ask Questions

Dual-stream Network for Visual RecognitionMingyuan Mao , Renrui Zhang , Honghui Zheng , Peng Gao , Teli Ma , Yan Peng , Errui Ding , Shumin Han


   Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Ranking-Aware Ensembles for Enhanced Object DetectionsMingyuan Mao , Baochang Zhang , David Doermann , Jie Guo , Shumin Han , Yuan Feng , Xiaodi Wang , Errui Ding


   Access Paper or Ask Questions

PAFNet: An Efficient Anchor-Free Object Detector GuidanceYing Xin , Guanzhong Wang , Mingyuan Mao , Yuan Feng , Qingqing Dang , Yanjun Ma , Errui Ding , Shumin Han


   Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and ResultsXuehui Yu , Zhenjun Han , Yuqi Gong , Nan Jiang , Jian Zhao , Qixiang Ye , Jie Chen , Yuan Feng , Bin Zhang , Xiaodi Wang , Ying Xin , Jingwei Liu , Mingyuan Mao , Sheng Xu , Baochang Zhang , Shumin Han , Cheng Gao , Wei Tang , Lizuo Jin , Mingbo Hong , Yuchao Yang , Shuiwang Li , Huan Luo , Qijun Zhao , Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object DetectionMingyuan Mao , Yuxin Tian , Baochang Zhang , Qixiang Ye , Wanquan Liu , Guodong Guo , David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions