Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Peng

Dual-stream Network for Visual Recognition


May 31, 2021
Mingyuan Mao, Renrui Zhang, Honghui Zheng, Peng Gao, Teli Ma, Yan Peng, Errui Ding, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Robust Watermarking Based on Quaternion Singular Value Decomposition and Coefficient Pair Selection


Nov 06, 2020
Yong Chen, Zhi-Gang Jia, Ya-Xin Peng, Yan Peng

* 11 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Proximal Policy Optimization with Mixed Distributed Training


Sep 08, 2019
Zhenyu Zhang, Xiangfeng Luo, Tong Liu, Shaorong Xie, Jianshu Wang, Wei Wang, Yang Li, Yan Peng

* ICTAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Adversarial Feature Learning for LiDAR based Loop Closure Detection


Apr 05, 2018
Peng Yin, Yuqing He, Lingyun Xu, Yan Peng, Jianda Han, Weiliang Xu

* 6 Pages, accepted by ACC2018 

  Access Paper or Ask Questions