Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuehui Yu

Group Sampling for Unsupervised Person Re-identification


Jul 07, 2021
Xumeng Han, Xuehui Yu, Nan Jiang, Guorong Li, Jian Zhao, Qixiang Ye, Zhenjun Han


  Access Paper or Ask Questions

Anti-UAV: A Large Multi-Modal Benchmark for UAV Tracking


Feb 08, 2021
Nan Jiang, Kuiran Wang, Xiaoke Peng, Xuehui Yu, Qiang Wang, Junliang Xing, Guorong Li, Jian Zhao, Guodong Guo, Zhenjun Han

* 13 pages, 8 figures, submitted to IEEE T-MM 

  Access Paper or Ask Questions

SM+: Refined Scale Match for Tiny Person Detection


Feb 06, 2021
Nan Jiang, Xuehui Yu, Xiaoke Peng, Yuqi Gong, Zhenjun Han

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Fusion Factor in FPN for Tiny Object Detection


Nov 09, 2020
Yuqi Gong, Xuehui Yu, Yao Ding, Xiaoke Peng, Jian Zhao, Zhenjun Han

* accepted by WACV2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Scale Match for Tiny Person Detection


Dec 23, 2019
Xuehui Yu, Yuqi Gong, Nan Jiang, Qixiang Ye, Zhenjun Han

* accepted by WACV2020 

  Access Paper or Ask Questions