Alert button
Picture for Lianzhe Huang

Lianzhe Huang

Alert button

RECALL: A Benchmark for LLMs Robustness against External Counterfactual Knowledge

Nov 14, 2023
Yi Liu, Lianzhe Huang, Shicheng Li, Sishuo Chen, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Xu Sun

Viaarxiv icon

A Unified Framework for Multi-intent Spoken Language Understanding with prompting

Oct 07, 2022
Feifan Song, Lianzhe Huang, Houfeng Wang

Figure 1 for A Unified Framework for Multi-intent Spoken Language Understanding with prompting
Figure 2 for A Unified Framework for Multi-intent Spoken Language Understanding with prompting
Figure 3 for A Unified Framework for Multi-intent Spoken Language Understanding with prompting
Figure 4 for A Unified Framework for Multi-intent Spoken Language Understanding with prompting
Viaarxiv icon

Incorporating Hierarchy into Text Encoder: a Contrastive Learning Approach for Hierarchical Text Classification

Mar 23, 2022
Zihan Wang, Peiyi Wang, Lianzhe Huang, Xin Sun, Houfeng Wang

Figure 1 for Incorporating Hierarchy into Text Encoder: a Contrastive Learning Approach for Hierarchical Text Classification
Figure 2 for Incorporating Hierarchy into Text Encoder: a Contrastive Learning Approach for Hierarchical Text Classification
Figure 3 for Incorporating Hierarchy into Text Encoder: a Contrastive Learning Approach for Hierarchical Text Classification
Figure 4 for Incorporating Hierarchy into Text Encoder: a Contrastive Learning Approach for Hierarchical Text Classification
Viaarxiv icon

Zero-shot Cross-lingual Transfer of Prompt-based Tuning with a Unified Multilingual Prompt

Feb 23, 2022
Lianzhe Huang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Furu Wei, Houfeng Wang

Figure 1 for Zero-shot Cross-lingual Transfer of Prompt-based Tuning with a Unified Multilingual Prompt
Figure 2 for Zero-shot Cross-lingual Transfer of Prompt-based Tuning with a Unified Multilingual Prompt
Figure 3 for Zero-shot Cross-lingual Transfer of Prompt-based Tuning with a Unified Multilingual Prompt
Figure 4 for Zero-shot Cross-lingual Transfer of Prompt-based Tuning with a Unified Multilingual Prompt
Viaarxiv icon

Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction

Jun 21, 2021
Peiyi Wang, Lianzhe Huang, Tianyu Liu, Damai Dai, Runxin Xu, Houfeng Wang, Baobao Chang, Zhifang Sui

Figure 1 for Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 2 for Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 3 for Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 4 for Explicit Interaction Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Viaarxiv icon

First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction

Feb 22, 2021
Lianzhe Huang, Peiyi Wang, Sujian Li, Tianyu Liu, Xiaodong Zhang, Zhicong Cheng, Dawei Yin, Houfeng Wang

Figure 1 for First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 2 for First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 3 for First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 4 for First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Viaarxiv icon

Text Level Graph Neural Network for Text Classification

Oct 08, 2019
Lianzhe Huang, Dehong Ma, Sujian Li, Xiaodong Zhang, Houfeng WANG

Figure 1 for Text Level Graph Neural Network for Text Classification
Figure 2 for Text Level Graph Neural Network for Text Classification
Figure 3 for Text Level Graph Neural Network for Text Classification
Figure 4 for Text Level Graph Neural Network for Text Classification
Viaarxiv icon