Alert button
Picture for Li Lu

Li Lu

Alert button

Phoneme-Based Proactive Anti-Eavesdropping with Controlled Recording Privilege

Jan 28, 2024
Peng Huang, Yao Wei, Peng Cheng, Zhongjie Ba, Li Lu, Feng Lin, Yang Wang, Kui Ren

Viaarxiv icon

FLTracer: Accurate Poisoning Attack Provenance in Federated Learning

Oct 20, 2023
Xinyu Zhang, Qingyu Liu, Zhongjie Ba, Yuan Hong, Tianhang Zheng, Feng Lin, Li Lu, Kui Ren

Figure 1 for FLTracer: Accurate Poisoning Attack Provenance in Federated Learning
Figure 2 for FLTracer: Accurate Poisoning Attack Provenance in Federated Learning
Figure 3 for FLTracer: Accurate Poisoning Attack Provenance in Federated Learning
Figure 4 for FLTracer: Accurate Poisoning Attack Provenance in Federated Learning
Viaarxiv icon

Privacy-Utility Balanced Voice De-Identification Using Adversarial Examples

Nov 10, 2022
Meng Chen, Li Lu, Jiadi Yu, Yingying Chen, Zhongjie Ba, Feng Lin, Kui Ren

Figure 1 for Privacy-Utility Balanced Voice De-Identification Using Adversarial Examples
Figure 2 for Privacy-Utility Balanced Voice De-Identification Using Adversarial Examples
Figure 3 for Privacy-Utility Balanced Voice De-Identification Using Adversarial Examples
Figure 4 for Privacy-Utility Balanced Voice De-Identification Using Adversarial Examples
Viaarxiv icon

FBNet: Feedback Network for Point Cloud Completion

Oct 08, 2022
Xuejun Yan, Hongyu Yan, Jingjing Wang, Hang Du, Zhihong Wu, Di Xie, Shiliang Pu, Li Lu

Figure 1 for FBNet: Feedback Network for Point Cloud Completion
Figure 2 for FBNet: Feedback Network for Point Cloud Completion
Figure 3 for FBNet: Feedback Network for Point Cloud Completion
Figure 4 for FBNet: Feedback Network for Point Cloud Completion
Viaarxiv icon

WeSinger 2: Fully Parallel Singing Voice Synthesis via Multi-Singer Conditional Adversarial Training

Jul 11, 2022
Zewang Zhang, Yibin Zheng, Xinhui Li, Li Lu

Figure 1 for WeSinger 2: Fully Parallel Singing Voice Synthesis via Multi-Singer Conditional Adversarial Training
Figure 2 for WeSinger 2: Fully Parallel Singing Voice Synthesis via Multi-Singer Conditional Adversarial Training
Figure 3 for WeSinger 2: Fully Parallel Singing Voice Synthesis via Multi-Singer Conditional Adversarial Training
Figure 4 for WeSinger 2: Fully Parallel Singing Voice Synthesis via Multi-Singer Conditional Adversarial Training
Viaarxiv icon

WeSinger: Data-augmented Singing Voice Synthesis with Auxiliary Losses

Mar 27, 2022
Zewang Zhang, Yibin Zheng, Xinhui Li, Li Lu

Figure 1 for WeSinger: Data-augmented Singing Voice Synthesis with Auxiliary Losses
Figure 2 for WeSinger: Data-augmented Singing Voice Synthesis with Auxiliary Losses
Figure 3 for WeSinger: Data-augmented Singing Voice Synthesis with Auxiliary Losses
Figure 4 for WeSinger: Data-augmented Singing Voice Synthesis with Auxiliary Losses
Viaarxiv icon

Nana-HDR: A Non-attentive Non-autoregressive Hybrid Model for TTS

Sep 28, 2021
Shilun Lin, Wenchao Su, Li Meng, Fenglong Xie, Xinhui Li, Li Lu

Figure 1 for Nana-HDR: A Non-attentive Non-autoregressive Hybrid Model for TTS
Figure 2 for Nana-HDR: A Non-attentive Non-autoregressive Hybrid Model for TTS
Figure 3 for Nana-HDR: A Non-attentive Non-autoregressive Hybrid Model for TTS
Figure 4 for Nana-HDR: A Non-attentive Non-autoregressive Hybrid Model for TTS
Viaarxiv icon

Learning Inner-Group Relations on Point Clouds

Aug 27, 2021
Haoxi Ran, Wei Zhuo, Jun Liu, Li Lu

Figure 1 for Learning Inner-Group Relations on Point Clouds
Figure 2 for Learning Inner-Group Relations on Point Clouds
Figure 3 for Learning Inner-Group Relations on Point Clouds
Figure 4 for Learning Inner-Group Relations on Point Clouds
Viaarxiv icon

SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images

Jul 04, 2021
Mingbo Hong, Shuiwang Li, Yuchao Yang, Feiyu Zhu, Qijun Zhao, Li Lu

Figure 1 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 2 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 3 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Figure 4 for SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images
Viaarxiv icon