Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiahai Zhuang

Right Ventricular Segmentation from Short- and Long-Axis MRIs via Information Transition


Sep 05, 2021
Lei Li, Wangbin Ding, Liqun Huang, Xiahai Zhuang

* None 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning methods for automatic evaluation of delayed enhancement-MRI. The results of the EMIDEC challenge


Aug 10, 2021
Alain Lalande, Zhihao Chen, Thibaut Pommier, Thomas Decourselle, Abdul Qayyum, Michel Salomon, Dominique Ginhac, Youssef Skandarani, Arnaud Boucher, Khawla Brahim, Marleen de Bruijne, Robin Camarasa, Teresa M. Correia, Xue Feng, Kibrom B. Girum, Anja Hennemuth, Markus Huellebrand, Raabid Hussain, Matthias Ivantsits, Jun Ma, Craig Meyer, Rishabh Sharma, Jixi Shi, Nikolaos V. Tsekos, Marta Varela, Xiyue Wang, Sen Yang, Hannu Zhang, Yichi Zhang, Yuncheng Zhou, Xiahai Zhuang, Raphael Couturier, Fabrice Meriaudeau

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

AtrialGeneral: Domain Generalization for Left Atrial Segmentation of Multi-Center LGE MRIs


Jul 05, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 10 pages, 4 figures, MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Medical Image Analysis on Left Atrial LGE MRI for Atrial Fibrillation Studies: A Review


Jun 25, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation with Variational Approximation for Cardiac Segmentation


Jun 16, 2021
Fuping Wu, Xiahai Zhuang

* accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

A low-rank representation for unsupervised registration of medical images


May 20, 2021
Dengqiang Jia, Shangqi Gao, Qunlong Chen, Xinzhe Luo, Xiahai Zhuang

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised MMRegNet based on Spatially Encoded Gradient Information


May 16, 2021
Wangbin Ding, Lei Li, Xiahai Zhuang, Liqin Huang


  Access Paper or Ask Questions

VSpSR: Explorable Super-Resolution via Variational Sparse Representation


Apr 17, 2021
Hangqi Zhou, Chao Huang, Shangqi Gao, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Learning-Based Algorithms for Vessel Tracking: A Review


Dec 16, 2020
Dengqiang Jia, Xiahai Zhuang

* 19 pages, 3 figures, 9 tables, accept by Computerized Medical Imaging and Graphics 

  Access Paper or Ask Questions

Rank-One Network: An Effective Framework for Image Restoration


Nov 25, 2020
Shangqi Gao, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Anatomy Prior Based U-net for Pathology Segmentation with Attention


Nov 17, 2020
Yuncheng Zhou, Ke Zhang, Xinzhe Luo, Sihan Wang, Xiahai Zhuang

* 8 pages, 3 figures, to be published in STACOM 2020 (MICCAI Workshop) 

  Access Paper or Ask Questions

Recognition and standardization of cardiac MRI orientation via multi-tasking learning and deep neural networks


Nov 17, 2020
Ke Zhang, Xiahai Zhuang

* 10 pages, 2 figures, to be published in STACOM 2020 (MICCAI Workshop) 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Segmentation Network Using Attention-based Fusion and Spatial Relationship Constraint


Oct 31, 2020
Chenyu Liu, Wangbin Ding, Lei Li, Zhen Zhang, Chenhao Pei, Liqin Huang, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Random Style Transfer based Domain Generalization Networks Integrating Shape and Spatial Information


Sep 03, 2020
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Wangbin Ding, Fuping Wu, Liqin Huang, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Multi-Atlas Segmentation Using Deep Neural Networks


Aug 15, 2020
Wangbin Ding, Lei Li, Xiahai Zhuang, Liqin Huang


  Access Paper or Ask Questions

AtrialJSQnet: A New Framework for Joint Segmentation and Quantification of Left Atrium and Scars Incorporating Spatial and Shape Information


Aug 11, 2020
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MvMM-RegNet: A new image registration framework based on multivariate mixture model and neural network estimation


Jul 14, 2020
Xinzhe Luo, Xiahai Zhuang

* Accepted for publication at MICCAI 2020; Code is available from https://github.com/xzluo97/MvMM-RegNet 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Left Atrial Segmentation and Scar Quantification Based on a DNN with Spatial Encoding and Shape Attention


Jun 23, 2020
Lei Li, Xin Weng, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* MICCAI 2020 
* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cardiac Segmentation on Late Gadolinium Enhancement MRI: A Benchmark Study from Multi-Sequence Cardiac MR Segmentation Challenge


Jun 22, 2020
Xiahai Zhuang, Jiahang Xu, Xinzhe Luo, Chen Chen, Cheng Ouyang, Daniel Rueckert, Victor M. Campello, Karim Lekadir, Sulaiman Vesal, Nishant RaviKumar, Yashu Liu, Gongning Luo, Jingkun Chen, Hongwei Li, Buntheng Ly, Maxime Sermesant, Holger Roth, Wentao Zhu, Jiexiang Wang, Xinghao Ding, Xinyue Wang, Sen Yang, Lei Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Mutual information neural estimation in CNN-based end-to-end medical image registration


Aug 23, 2019
Yechong Huang, Tao Song, Jieru Zhu, Wenqi Luo, Jiahang Xu, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Cardiac Segmentation from LGE MRI Using Deep Neural Network Incorporating Shape and Spatial Priors


Jun 25, 2019
Qian Yue, Xinzhe Luo, Qing Ye, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang

* Accepted for publication in MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions