Alert button
Picture for Yuecheng Li

Yuecheng Li

Alert button

Clients Collaborate: Flexible Differentially Private Federated Learning with Guaranteed Improvement of Utility-Privacy Trade-off

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Yuecheng Li, Tong Wang, Chuan Chen, Jian Lou, Bin Chen, Lei Yang, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

Community-Aware Efficient Graph Contrastive Learning via Personalized Self-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Yuecheng Li, Yanming Hu, Lele Fu, Chuan Chen, Lei Yang, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

Contrastive Deep Nonnegative Matrix Factorization for Community Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2023
Yuecheng Li, Jialong Chen, Chuan Chen, Lei Yang, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Yunhao Ge, Yuecheng Li, Shuo Ni, Jiaping Zhao, Ming-Hsuan Yang, Laurent Itti

Figure 1 for CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning
Figure 2 for CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning
Figure 3 for CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning
Figure 4 for CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning
Viaarxiv icon

Lightweight Learner for Shared Knowledge Lifelong Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Yunhao Ge, Yuecheng Li, Di Wu, Ao Xu, Adam M. Jones, Amanda Sofie Rios, Iordanis Fostiropoulos, Shixian Wen, Po-Hsuan Huang, Zachary William Murdock, Gozde Sahin, Shuo Ni, Kiran Lekkala, Sumedh Anand Sontakke, Laurent Itti

Figure 1 for Lightweight Learner for Shared Knowledge Lifelong Learning
Figure 2 for Lightweight Learner for Shared Knowledge Lifelong Learning
Figure 3 for Lightweight Learner for Shared Knowledge Lifelong Learning
Figure 4 for Lightweight Learner for Shared Knowledge Lifelong Learning
Viaarxiv icon

Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-time Mobile Telepresence

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Yonggan Fu, Yuecheng Li, Chenghui Li, Jason Saragih, Peizhao Zhang, Xiaoliang Dai, Yingyan Lin

Figure 1 for Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-time Mobile Telepresence
Figure 2 for Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-time Mobile Telepresence
Figure 3 for Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-time Mobile Telepresence
Figure 4 for Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-time Mobile Telepresence
Viaarxiv icon

DRESS: Dynamic REal-time Sparse Subnets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2022
Zhongnan Qu, Syed Shakib Sarwar, Xin Dong, Yuecheng Li, Ekin Sumbul, Barbara De Salvo

Figure 1 for DRESS: Dynamic REal-time Sparse Subnets
Figure 2 for DRESS: Dynamic REal-time Sparse Subnets
Figure 3 for DRESS: Dynamic REal-time Sparse Subnets
Figure 4 for DRESS: Dynamic REal-time Sparse Subnets
Viaarxiv icon

Power-of-Two Quantization for Low Bitwidth and Hardware Compliant Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2022
Dominika Przewlocka-Rus, Syed Shakib Sarwar, H. Ekin Sumbul, Yuecheng Li, Barbara De Salvo

Figure 1 for Power-of-Two Quantization for Low Bitwidth and Hardware Compliant Neural Networks
Figure 2 for Power-of-Two Quantization for Low Bitwidth and Hardware Compliant Neural Networks
Figure 3 for Power-of-Two Quantization for Low Bitwidth and Hardware Compliant Neural Networks
Figure 4 for Power-of-Two Quantization for Low Bitwidth and Hardware Compliant Neural Networks
Viaarxiv icon

Pixel Codec Avatars

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2021
Shugao Ma, Tomas Simon, Jason Saragih, Dawei Wang, Yuecheng Li, Fernando De La Torre, Yaser Sheikh

Figure 1 for Pixel Codec Avatars
Figure 2 for Pixel Codec Avatars
Figure 3 for Pixel Codec Avatars
Figure 4 for Pixel Codec Avatars
Viaarxiv icon

F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2021
Xiaofan Zhang, Dawei Wang, Pierce Chuang, Shugao Ma, Deming Chen, Yuecheng Li

Figure 1 for F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding
Figure 2 for F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding
Figure 3 for F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding
Figure 4 for F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding
Viaarxiv icon