Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Wen

Contrast-reconstruction Representation Learning for Self-supervised Skeleton-based Action Recognition


Nov 22, 2021
Peng Wang, Jun Wen, Chenyang Si, Yuntao Qian, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Hypothesis Transfer for Source-Free Domain Adaptation


Jul 14, 2021
Ning Ma, Jiajun Bu, Lixian Lu, Jun Wen, Zhen Zhang, Sheng Zhou, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Domain Adaptation


Nov 07, 2020
Jun Wen, Changjian Shui, Kun Kuang, Junsong Yuan, Zenan Huang, Zhefeng Gong, Nenggan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Beyond $\mathcal{H}$-Divergence: Domain Adaptation Theory With Jensen-Shannon Divergence


Jul 30, 2020
Changjian Shui, Qi Chen, Jun Wen, Fan Zhou, Christian Gagné, Boyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Robotic Prediction with hierarchical RGB-D Fusion


Sep 17, 2019
Yaoxian Song, Jun Wen, Yuejiao Fei, Changbin Yu

* 8 pages, 8 figures, submit to ICRA2020 

  Access Paper or Ask Questions

C^3 Framework: An Open-source PyTorch Code for Crowd Counting


Jul 05, 2019
Junyu Gao, Wei Lin, Bin Zhao, Dong Wang, Chenyu Gao, Jun Wen

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Uncertainty Matching for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 24, 2019
Jun Wen, Nenggan Zheng, Junsong Yuan, Zhefeng Gong, Changyou Chen

* IJCAI-2019 Accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Local Feature Patterns for Unsupervised Domain Adaptation


Nov 18, 2018
Jun Wen, Risheng Liu, Nenggan Zheng, Qian Zheng, Zhefeng Gong, Junsong Yuan

* AAAI-2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Level Representation Learning for Few-Shot Image Classification


May 28, 2018
Liangqu Long, Wei Wang, Jun Wen, Meihui Zhang, Qian Lin, Beng Chin Ooi


  Access Paper or Ask Questions