Alert button
Picture for Jun Lei

Jun Lei

Alert button

A Deep Learning Method for Beat-Level Risk Analysis and Interpretation of Atrial Fibrillation Patients during Sinus Rhythm

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Jun Lei, Yuxi Zhou, Xue Tian, Qinghao Zhao, Qi Zhang, Shijia Geng, Qingbo Wu, Shenda Hong

Figure 1 for A Deep Learning Method for Beat-Level Risk Analysis and Interpretation of Atrial Fibrillation Patients during Sinus Rhythm
Figure 2 for A Deep Learning Method for Beat-Level Risk Analysis and Interpretation of Atrial Fibrillation Patients during Sinus Rhythm
Figure 3 for A Deep Learning Method for Beat-Level Risk Analysis and Interpretation of Atrial Fibrillation Patients during Sinus Rhythm
Figure 4 for A Deep Learning Method for Beat-Level Risk Analysis and Interpretation of Atrial Fibrillation Patients during Sinus Rhythm
Viaarxiv icon

AT4CTR: Auxiliary Match Tasks for Enhancing Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Qi Liu, Xuyang Hou, Defu Lian, Zhe Wang, Haoran Jin, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for AT4CTR: Auxiliary Match Tasks for Enhancing Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for AT4CTR: Auxiliary Match Tasks for Enhancing Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for AT4CTR: Auxiliary Match Tasks for Enhancing Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for AT4CTR: Auxiliary Match Tasks for Enhancing Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Deep Group Interest Modeling of Full Lifelong User Behaviors for CTR Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Qi Liu, Xuyang Hou, Haoran Jin, jin Chen, Zhe Wang, Defu Lian, Tan Qu, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for Deep Group Interest Modeling of Full Lifelong User Behaviors for CTR Prediction
Figure 2 for Deep Group Interest Modeling of Full Lifelong User Behaviors for CTR Prediction
Figure 3 for Deep Group Interest Modeling of Full Lifelong User Behaviors for CTR Prediction
Figure 4 for Deep Group Interest Modeling of Full Lifelong User Behaviors for CTR Prediction
Viaarxiv icon

STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Shaohua Liu, Yu Qi, Gen Li, Mingjian Chen, Teng Zhang, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 2 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 3 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 4 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Viaarxiv icon

Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2023
Xuyang Hou, Zhe Wang, Qi Liu, Tan Qu, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Tensor Completion via Leverage Sampling and Tensor QR Decomposition for Network Latency Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
Jun Lei, Ji-Qian Zhao, Jing-Qi Wang, An-Bao Xu

Figure 1 for Tensor Completion via Leverage Sampling and Tensor QR Decomposition for Network Latency Estimation
Figure 2 for Tensor Completion via Leverage Sampling and Tensor QR Decomposition for Network Latency Estimation
Figure 3 for Tensor Completion via Leverage Sampling and Tensor QR Decomposition for Network Latency Estimation
Figure 4 for Tensor Completion via Leverage Sampling and Tensor QR Decomposition for Network Latency Estimation
Viaarxiv icon

DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2022
Yifang Qin, Yifan Wang, Fang Sun, Wei Ju, Xuyang Hou, Zhe Wang, Jia Cheng, Jun Lei, Ming Zhang

Figure 1 for DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation
Figure 2 for DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation
Figure 3 for DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation
Figure 4 for DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation
Viaarxiv icon

Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2022
Xin Chen, Qingtao Tang, Ke Hu, Yue Xu, Shihang Qiu, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling
Figure 2 for Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling
Figure 3 for Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling
Figure 4 for Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling
Viaarxiv icon

Continual Learning for CTR Prediction: A Hybrid Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2022
Ke Hu, Yi Qi, Jianqiang Huang, Jia Cheng, Jun Lei

Viaarxiv icon

AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2021
Jin Xu, Mingjian Chen, Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Ke Hu, Jian Li, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020
Figure 2 for AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020
Figure 3 for AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020
Figure 4 for AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020
Viaarxiv icon