Alert button
Picture for Kexin Pei

Kexin Pei

Alert button

SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, Karthik Narasimhan

Viaarxiv icon

Symmetry-Preserving Program Representations for Learning Code Semantics

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Kexin Pei, Weichen Li, Qirui Jin, Shuyang Liu, Scott Geng, Lorenzo Cavallaro, Junfeng Yang, Suman Jana

Figure 1 for Symmetry-Preserving Program Representations for Learning Code Semantics
Figure 2 for Symmetry-Preserving Program Representations for Learning Code Semantics
Figure 3 for Symmetry-Preserving Program Representations for Learning Code Semantics
Figure 4 for Symmetry-Preserving Program Representations for Learning Code Semantics
Viaarxiv icon

NeuDep: Neural Binary Memory Dependence Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2022
Kexin Pei, Dongdong She, Michael Wang, Scott Geng, Zhou Xuan, Yaniv David, Junfeng Yang, Suman Jana, Baishakhi Ray

Figure 1 for NeuDep: Neural Binary Memory Dependence Analysis
Figure 2 for NeuDep: Neural Binary Memory Dependence Analysis
Figure 3 for NeuDep: Neural Binary Memory Dependence Analysis
Figure 4 for NeuDep: Neural Binary Memory Dependence Analysis
Viaarxiv icon

Trex: Learning Execution Semantics from Micro-Traces for Binary Similarity

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2020
Kexin Pei, Zhou Xuan, Junfeng Yang, Suman Jana, Baishakhi Ray

Figure 1 for Trex: Learning Execution Semantics from Micro-Traces for Binary Similarity
Figure 2 for Trex: Learning Execution Semantics from Micro-Traces for Binary Similarity
Figure 3 for Trex: Learning Execution Semantics from Micro-Traces for Binary Similarity
Figure 4 for Trex: Learning Execution Semantics from Micro-Traces for Binary Similarity
Viaarxiv icon

XDA: Accurate, Robust Disassembly with Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2020
Kexin Pei, Jonas Guan, David Williams-King, Junfeng Yang, Suman Jana

Figure 1 for XDA: Accurate, Robust Disassembly with Transfer Learning
Figure 2 for XDA: Accurate, Robust Disassembly with Transfer Learning
Figure 3 for XDA: Accurate, Robust Disassembly with Transfer Learning
Figure 4 for XDA: Accurate, Robust Disassembly with Transfer Learning
Viaarxiv icon

NEUZZ: Efficient Fuzzing with NeuralProgram Smoothing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2018
Dongdong She, Kexin Pei, Dave Epstein, Junfeng Yang, Baishakhi Ray, Suman Jana

Figure 1 for NEUZZ: Efficient Fuzzing with NeuralProgram Smoothing
Figure 2 for NEUZZ: Efficient Fuzzing with NeuralProgram Smoothing
Figure 3 for NEUZZ: Efficient Fuzzing with NeuralProgram Smoothing
Figure 4 for NEUZZ: Efficient Fuzzing with NeuralProgram Smoothing
Viaarxiv icon

Efficient Formal Safety Analysis of Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2018
Shiqi Wang, Kexin Pei, Justin Whitehouse, Junfeng Yang, Suman Jana

Figure 1 for Efficient Formal Safety Analysis of Neural Networks
Figure 2 for Efficient Formal Safety Analysis of Neural Networks
Figure 3 for Efficient Formal Safety Analysis of Neural Networks
Figure 4 for Efficient Formal Safety Analysis of Neural Networks
Viaarxiv icon

Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2018
Shiqi Wang, Kexin Pei, Justin Whitehouse, Junfeng Yang, Suman Jana

Figure 1 for Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals
Figure 2 for Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals
Figure 3 for Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals
Figure 4 for Formal Security Analysis of Neural Networks using Symbolic Intervals
Viaarxiv icon