Alert button
Picture for Jie Zou

Jie Zou

Alert button

Evaluating multiple large language models in pediatric ophthalmology

Nov 07, 2023
Jason Holmes, Rui Peng, Yiwei Li, Jinyu Hu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models in Ophthalmology

Nov 07, 2023
Jason Holmes, Shuyuan Ye, Yiwei Li, Shi-Nan Wu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Jinyu Hu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

Dec 06, 2022
Jie Zou, Jiashu Lou, Baohua Wang, Sixue Liu

Figure 1 for A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks
Figure 2 for A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks
Figure 3 for A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks
Figure 4 for A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks
Viaarxiv icon

Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems

Sep 27, 2021
Dan Li, Shuai Wang, Jie Zou, Chang Tian, Elisha Nieuwburg, Fengyuan Sun, Evangelos Kanoulas

Figure 1 for Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems
Figure 2 for Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems
Figure 3 for Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems
Figure 4 for Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems
Viaarxiv icon

Fermion Sampling Made More Efficient

Sep 15, 2021
Haoran Sun, Jie Zou, Xiaopeng Li

Figure 1 for Fermion Sampling Made More Efficient
Figure 2 for Fermion Sampling Made More Efficient
Figure 3 for Fermion Sampling Made More Efficient
Viaarxiv icon

Category Aware Explainable Conversational Recommendation

Mar 15, 2021
Nikolaos Kondylidis, Jie Zou, Evangelos Kanoulas

Figure 1 for Category Aware Explainable Conversational Recommendation
Figure 2 for Category Aware Explainable Conversational Recommendation
Figure 3 for Category Aware Explainable Conversational Recommendation
Figure 4 for Category Aware Explainable Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Clarifying Question-Based Systems

Aug 01, 2020
Jie Zou, Evangelos Kanoulas, Yiqun Liu

Figure 1 for An Empirical Study of Clarifying Question-Based Systems
Figure 2 for An Empirical Study of Clarifying Question-Based Systems
Figure 3 for An Empirical Study of Clarifying Question-Based Systems
Figure 4 for An Empirical Study of Clarifying Question-Based Systems
Viaarxiv icon

A Class-Incremental Learning Method Based on One Class Support Vector Machine

Mar 01, 2018
Chengfei Yao, Jie Zou, Yanan Luo, Tao Li, Gang Bai

Figure 1 for A Class-Incremental Learning Method Based on One Class Support Vector Machine
Figure 2 for A Class-Incremental Learning Method Based on One Class Support Vector Machine
Figure 3 for A Class-Incremental Learning Method Based on One Class Support Vector Machine
Figure 4 for A Class-Incremental Learning Method Based on One Class Support Vector Machine
Viaarxiv icon

HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for Hyperspectral Image

Feb 28, 2018
Yanan Luo, Jie Zou, Chengfei Yao, Tao Li, Gang Bai

Figure 1 for HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for Hyperspectral Image
Figure 2 for HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for Hyperspectral Image
Figure 3 for HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for Hyperspectral Image
Figure 4 for HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for Hyperspectral Image
Viaarxiv icon