Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ICL-D3IE: In-Context Learning with Diverse Demonstrations Updating for Document Information Extraction


Mar 09, 2023
Jiabang He, Lei Wang, Yi Hu, Ning Liu, Hui Liu, Xing Xu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Enhanced Knowledge Graph for Large-Scale Zero-Shot Learning


Dec 26, 2022
Jiwei Wei, Yang Yang, Zeyu Ma, Jingjing Li, Xing Xu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Alignment-Enriched Tuning for Patch-Level Pre-trained Document Image Models


Dec 01, 2022
Lei Wang, Jiabang He, Xing Xu, Ning Liu, Hui Liu

Add code

* Accepted by AAAI 2023. Code is available at https://github.com/MAEHCM/AET 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Thunder: Thumbnail based Fast Lightweight Image Denoising Network


May 24, 2022
Yifeng Zhou, Xing Xu, Shuaicheng Liu, Guoqing Wang, Huimin Lu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Communication-Efficient Consensus Mechanism for Federated Reinforcement Learning


Jan 30, 2022
Xing Xu, Rongpeng Li, Zhifeng Zhao, Honggang Zhang

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2103.13026 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

I-WKNN: Fast-Speed and High-Accuracy WIFI Positioning for Intelligent Stadiums


Dec 03, 2021
Zhangzhi Zhao, Zhengying Lou, Ruibo Wang, Qingyao Li, Xing Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

From General to Specific: Informative Scene Graph Generation via Balance Adjustment


Aug 30, 2021
Yuyu Guo, Lianli Gao, Xuanhan Wang, Yuxuan Hu, Xing Xu, Xu Lu, Heng Tao Shen, Jingkuan Song

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Feature Space Targeted Attacks by Statistic Alignment


May 25, 2021
Lianli Gao, Yaya Cheng, Qilong Zhang, Xing Xu, Jingkuan Song

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Gradient Convergence Bound of Federated Multi-Agent Reinforcement Learning with Efficient Communication


Mar 24, 2021
Xing Xu, Rongpeng Li, Zhifeng Zhao, Honggang Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Universal Weighting Metric Learning for Cross-Modal Matching


Oct 07, 2020
Jiwei Wei, Xing Xu, Yang Yang, Yanli Ji, Zheng Wang, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>