Alert button
Picture for Jianhao Wang

Jianhao Wang

Alert button

Offline Meta Reinforcement Learning with In-Distribution Online Adaptation

Jun 01, 2023
Jianhao Wang, Jin Zhang, Haozhe Jiang, Junyu Zhang, Liwei Wang, Chongjie Zhang

Figure 1 for Offline Meta Reinforcement Learning with In-Distribution Online Adaptation
Figure 2 for Offline Meta Reinforcement Learning with In-Distribution Online Adaptation
Figure 3 for Offline Meta Reinforcement Learning with In-Distribution Online Adaptation
Figure 4 for Offline Meta Reinforcement Learning with In-Distribution Online Adaptation
Viaarxiv icon

Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline RL

Mar 16, 2022
Xi Chen, Ali Ghadirzadeh, Tianhe Yu, Yuan Gao, Jianhao Wang, Wenzhe Li, Bin Liang, Chelsea Finn, Chongjie Zhang

Figure 1 for Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline RL
Figure 2 for Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline RL
Figure 3 for Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline RL
Figure 4 for Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline RL
Viaarxiv icon

Self-Organized Polynomial-Time Coordination Graphs

Dec 07, 2021
Qianlan Yang, Weijun Dong, Zhizhou Ren, Jianhao Wang, Tonghan Wang, Chongjie Zhang

Figure 1 for Self-Organized Polynomial-Time Coordination Graphs
Figure 2 for Self-Organized Polynomial-Time Coordination Graphs
Figure 3 for Self-Organized Polynomial-Time Coordination Graphs
Figure 4 for Self-Organized Polynomial-Time Coordination Graphs
Viaarxiv icon

Episodic Multi-agent Reinforcement Learning with Curiosity-Driven Exploration

Nov 22, 2021
Lulu Zheng, Jiarui Chen, Jianhao Wang, Jiamin He, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao, Chongjie Zhang

Figure 1 for Episodic Multi-agent Reinforcement Learning with Curiosity-Driven Exploration
Figure 2 for Episodic Multi-agent Reinforcement Learning with Curiosity-Driven Exploration
Figure 3 for Episodic Multi-agent Reinforcement Learning with Curiosity-Driven Exploration
Figure 4 for Episodic Multi-agent Reinforcement Learning with Curiosity-Driven Exploration
Viaarxiv icon

LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates

Oct 15, 2021
Jiahan Cao, Lei Yuan, Jianhao Wang, Shaowei Zhang, Chongjie Zhang, Yang Yu, De-Chuan Zhan

Figure 1 for LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates
Figure 2 for LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates
Figure 3 for LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates
Figure 4 for LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates
Viaarxiv icon

Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination

Oct 01, 2021
Jianhao Wang, Wenzhe Li, Haozhe Jiang, Guangxiang Zhu, Siyuan Li, Chongjie Zhang

Figure 1 for Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination
Figure 2 for Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination
Figure 3 for Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination
Figure 4 for Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination
Viaarxiv icon

Efficient Hierarchical Exploration with Stable Subgoal Representation Learning

May 31, 2021
Siyuan Li, Jin Zhang, Jianhao Wang, Chongjie Zhang

Figure 1 for Efficient Hierarchical Exploration with Stable Subgoal Representation Learning
Figure 2 for Efficient Hierarchical Exploration with Stable Subgoal Representation Learning
Figure 3 for Efficient Hierarchical Exploration with Stable Subgoal Representation Learning
Figure 4 for Efficient Hierarchical Exploration with Stable Subgoal Representation Learning
Viaarxiv icon

QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning

Aug 03, 2020
Jianhao Wang, Zhizhou Ren, Terry Liu, Yang Yu, Chongjie Zhang

Figure 1 for QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Figure 2 for QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Figure 3 for QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Figure 4 for QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Viaarxiv icon

Towards Understanding Linear Value Decomposition in Cooperative Multi-Agent Q-Learning

Jun 23, 2020
Jianhao Wang, Zhizhou Ren, Beining Han, Chongjie Zhang

Figure 1 for Towards Understanding Linear Value Decomposition in Cooperative Multi-Agent Q-Learning
Figure 2 for Towards Understanding Linear Value Decomposition in Cooperative Multi-Agent Q-Learning
Figure 3 for Towards Understanding Linear Value Decomposition in Cooperative Multi-Agent Q-Learning
Viaarxiv icon