Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Linear Video Transformer with Feature Fixation


Oct 15, 2022
Kaiyue Lu, Zexiang Liu, Jianyuan Wang, Weixuan Sun, Zhen Qin, Dong Li, Xuyang Shen, Hui Deng, Xiaodong Han, Yuchao Dai, Yiran Zhong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vicinity Vision Transformer


Jun 21, 2022
Weixuan Sun, Zhen Qin, Hui Deng, Jianyuan Wang, Yi Zhang, Kaihao Zhang, Nick Barnes, Stan Birchfield, Lingpeng Kong, Yiran Zhong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Non-rigid Structure-from-Motion: A Sequence-to-Sequence Translation Perspective


Apr 10, 2022
Hui Deng, Tong Zhang, Yuchao Dai, Jiawei Shi, Yiran Zhong, Hongdong Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SODA: Site Object Detection dAtaset for Deep Learning in Construction


Feb 19, 2022
Rui Duan, Hui Deng, Mao Tian, Yichuan Deng, Jiarui Lin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

cosFormer: Rethinking Softmax in Attention


Feb 17, 2022
Zhen Qin, Weixuan Sun, Hui Deng, Dongxu Li, Yunshen Wei, Baohong Lv, Junjie Yan, Lingpeng Kong, Yiran Zhong

Add code

* Accepted to ICLR2022. Yiran Zhong is the corresponding author. Zhen Qin, Weixuan Sun, Hui Deng contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Novel View Synthesis from only a 6-DoF Camera Pose by Two-stage Networks


Oct 22, 2020
Xiang Guo, Bo Li, Yuchao Dai, Tongxin Zhang, Hui Deng

Add code

* Accepted by International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation


Oct 21, 2020
He-Liang Huang, Yuxuan Du, Ming Gong, Youwei Zhao, Yulin Wu, Chaoyue Wang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Rui Yang, Tongliang Liu, Min-Hsiu Hsieh, Hui Deng, Hao Rong, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Dacheng Tao, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Add code

* Our first version was submitted to the journal in January 2020. Comments are welcome 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

Add code

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Subpixel Registration Algorithm for Low PSNR Images


Mar 31, 2018
Song Feng, Linhua Deng, Guofeng Shu, Feng Wang, Hui Deng, Kaifan Ji

Add code

* in 2012 IEEE 5th Int. Conf. on Advanced Computational Intelligence (ICACI) (New York: IEEE), 626 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email