Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Deng

Novel View Synthesis from only a 6-DoF Camera Pose by Two-stage Networks


Oct 22, 2020
Xiang Guo, Bo Li, Yuchao Dai, Tongxin Zhang, Hui Deng

* Accepted by International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation


Oct 21, 2020
He-Liang Huang, Yuxuan Du, Ming Gong, Youwei Zhao, Yulin Wu, Chaoyue Wang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Rui Yang, Tongliang Liu, Min-Hsiu Hsieh, Hui Deng, Hao Rong, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Dacheng Tao, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

* Our first version was submitted to the journal in January 2020. Comments are welcome 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Subpixel Registration Algorithm for Low PSNR Images


Mar 31, 2018
Song Feng, Linhua Deng, Guofeng Shu, Feng Wang, Hui Deng, Kaifan Ji

* in 2012 IEEE 5th Int. Conf. on Advanced Computational Intelligence (ICACI) (New York: IEEE), 626 

  Access Paper or Ask Questions