Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deep Non-rigid Structure-from-Motion: A Sequence-to-Sequence Translation PerspectiveHui Deng , Tong Zhang , Yuchao Dai , Jiawei Shi , Yiran Zhong , Hongdong Li


   Access Paper or Ask Questions

SODA: Site Object Detection dAtaset for Deep Learning in ConstructionRui Duan , Hui Deng , Mao Tian , Yichuan Deng , Jiarui Lin


   Access Paper or Ask Questions

cosFormer: Rethinking Softmax in AttentionZhen Qin , Weixuan Sun , Hui Deng , Dongxu Li , Yunshen Wei , Baohong Lv , Junjie Yan , Lingpeng Kong , Yiran Zhong

* Accepted to ICLR2022. Yiran Zhong is the corresponding author. Zhen Qin, Weixuan Sun, Hui Deng contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

Novel View Synthesis from only a 6-DoF Camera Pose by Two-stage NetworksXiang Guo , Bo Li , Yuchao Dai , Tongxin Zhang , Hui Deng

* Accepted by International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020) 

   Access Paper or Ask Questions

Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image GenerationHe-Liang Huang , Yuxuan Du , Ming Gong , Youwei Zhao , Yulin Wu , Chaoyue Wang , Shaowei Li , Futian Liang , Jin Lin , Yu Xu , Rui Yang , Tongliang Liu , Min-Hsiu Hsieh , Hui Deng , Hao Rong , Cheng-Zhi Peng , Chao-Yang Lu , Yu-Ao Chen , Dacheng Tao , Xiaobo Zhu , Jian-Wei Pan

* Our first version was submitted to the journal in January 2020. Comments are welcome 

   Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtformKun Han , Junwen Chen , Hui Zhang , Haiyang Xu , Yiping Peng , Yun Wang , Ning Ding , Hui Deng , Yonghu Gao , Tingwei Guo , Yi Zhang , Yahao He , Baochang Ma , Yulong Zhou , Kangli Zhang , Chao Liu , Ying Lyu , Chenxi Wang , Cheng Gong , Yunbo Wang , Wei Zou , Hui Song , Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Subpixel Registration Algorithm for Low PSNR ImagesSong Feng , Linhua Deng , Guofeng Shu , Feng Wang , Hui Deng , Kaifan Ji

* in 2012 IEEE 5th Int. Conf. on Advanced Computational Intelligence (ICACI) (New York: IEEE), 626 

   Access Paper or Ask Questions