Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hong Peng

Fronthaul Compression and Passive Beamforming Design for Intelligent Reflecting Surface-aided Cloud Radio Access Networks


Feb 25, 2021
Yu Zhang, Xuelu Wu, Hong Peng, Caijun Zhong, Xiaoming Chen


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Tensor Similarity to Enhance Clustering Performance


May 10, 2019
Hong Peng, Jiazhou Chen, Haiyan Wang, Yu Hu, Hongmin Cai

* 10 pages, 7 figures, 2 tables, 4 pages supplementary information appendix, 

  Access Paper or Ask Questions