Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianxiu Li

Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization


Mar 02, 2022
Jianxiu Li, Maxime Ferreira Da Costa, Urbashi Mitra

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2110.04401 

  Access Paper or Ask Questions

Atomic Norm Based Localization and Orientation Estimation for Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems


Oct 08, 2021
Jianxiu Li, Maxime Ferreira Da Costa, Urbashi Mitra


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

A study of resting-state EEG biomarkers for depression recognition


Feb 23, 2020
Shuting Sun, Jianxiu Li, Huayu Chen, Tao Gong, Xiaowei Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions