Alert button
Picture for Jianxiu Li

Jianxiu Li

Alert button

Optimized Parameter Design for Channel State Information-Free Location Spoofing

Feb 01, 2024
Jianxiu Li, Urbashi Mitra

Viaarxiv icon

Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Delay-Angle Information Spoofing

Oct 23, 2023
Jianxiu Li, Urbashi Mitra

Viaarxiv icon

Guaranteed Private Communication with Secret Block Structure

Sep 22, 2023
Maxime Ferreira Da Costa, Jianxiu Li, Urbashi Mitra

Figure 1 for Guaranteed Private Communication with Secret Block Structure
Figure 2 for Guaranteed Private Communication with Secret Block Structure
Figure 3 for Guaranteed Private Communication with Secret Block Structure
Figure 4 for Guaranteed Private Communication with Secret Block Structure
Viaarxiv icon

Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Fake Path Injection

Jul 11, 2023
Jianxiu Li, Urbashi Mitra

Figure 1 for Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Fake Path Injection
Figure 2 for Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Fake Path Injection
Figure 3 for Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Fake Path Injection
Figure 4 for Channel State Information-Free Location-Privacy Enhancement: Fake Path Injection
Viaarxiv icon

Channel State Information-Free Artificial Noise-Aided Location-Privacy Enhancement

Oct 27, 2022
Jianxiu Li, Urbashi Mitra

Figure 1 for Channel State Information-Free Artificial Noise-Aided Location-Privacy Enhancement
Figure 2 for Channel State Information-Free Artificial Noise-Aided Location-Privacy Enhancement
Figure 3 for Channel State Information-Free Artificial Noise-Aided Location-Privacy Enhancement
Viaarxiv icon

Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition

Sep 13, 2022
Huayu Chen, Huanhuan He, Shuting Sun, Jianxiu Li, Xuexiao Shao, Junxiang Li, Xiaowei Li, Bin Hu

Figure 1 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 2 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 3 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Figure 4 for Weight-based Channel-model Matrix Framework: a reasonable solution for EEG-based cross-dataset emotion recognition
Viaarxiv icon

Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization

Mar 02, 2022
Jianxiu Li, Maxime Ferreira Da Costa, Urbashi Mitra

Figure 1 for Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization
Figure 2 for Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization
Figure 3 for Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization
Figure 4 for Joint Localization and Orientation Estimation in Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems via Atomic Norm Minimization
Viaarxiv icon

Atomic Norm Based Localization and Orientation Estimation for Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems

Oct 08, 2021
Jianxiu Li, Maxime Ferreira Da Costa, Urbashi Mitra

Figure 1 for Atomic Norm Based Localization and Orientation Estimation for Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems
Figure 2 for Atomic Norm Based Localization and Orientation Estimation for Millimeter-Wave MIMO OFDM Systems
Viaarxiv icon

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis

Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu

Figure 1 for MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis
Figure 2 for MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis
Figure 3 for MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis
Figure 4 for MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis
Viaarxiv icon