Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Helong Zhou

Cross-Image Relational Knowledge Distillation for Semantic Segmentation


Apr 14, 2022
Chuanguang Yang, Helong Zhou, Zhulin An, Xue Jiang, Yongjun Xu, Qian Zhang

* Accepted by CVPR-2022 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Unimodal Self-Supervised Learning for Multimodal Audio-Visual Speech Recognition


Mar 26, 2022
Xichen Pan, Peiyu Chen, Yichen Gong, Helong Zhou, Xinbing Wang, Zhouhan Lin

* ACL2022 Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Soft Labels for Knowledge Distillation: A Bias-Variance Tradeoff Perspective


Feb 01, 2021
Helong Zhou, Liangchen Song, Jiajie Chen, Ye Zhou, Guoli Wang, Junsong Yuan, Qian Zhang

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VarGNet: Variable Group Convolutional Neural Network for Efficient Embedded Computing


Jul 12, 2019
Qian Zhang, Jianjun Li, Meng Yao, Liangchen Song, Helong Zhou, Zhichao Li, Wenming Meng, Xuezhi Zhang, Guoli Wang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions