Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Cheng

Xu Cheng

CETC Big Data Research Institute

A Hypothesis for the Aesthetic Appreciation in Neural Networks


Jul 31, 2021
Xu Cheng, Xin Wang, Haotian Xue, Zhengyang Liang, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Game-Theoretic Taxonomy of Visual Concepts in DNNs


Jun 21, 2021
Xu Cheng, Chuntung Chu, Yi Zheng, Jie Ren, Quanshi Zhang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Game-theoretic Understanding of Adversarially Learned Features


Mar 12, 2021
Jie Ren, Die Zhang, Yisen Wang, Lu Chen, Zhanpeng Zhou, Xu Cheng, Xin Wang, Yiting Chen, Jie Shi, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Game-Theoretic Interactions of Different Orders


Oct 28, 2020
Hao Zhang, Xu Cheng, Yiting Chen, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Can Fine-tuning Pre-trained Models Lead to Perfect NLP? A Study of the Generalizability of Relation Extraction


Sep 23, 2020
Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Shumin Deng, Haiyang Yu, Xu Cheng, Wei Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

DistilE: Distiling Knowledge Graph Embeddings for Faster and Cheaper Reasoning


Sep 13, 2020
Yushan Zhu, Wen Zhang, Hui Chen, Xu Cheng, Wei Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Hierarchical Linguistic Interactions in DNNs


Jun 29, 2020
Die Zhang, Huilin Zhou, Xiaoyi Bao, Da Huo, Ruizhao Chen, Xu Cheng, Hao Zhang, Mengyue Wu, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Rotation-Equivariant Neural Networks for Privacy Protection


Jun 21, 2020
Hao Zhang, Yiting Chen, Haotian Ma, Xu Cheng, Qihan Ren, Liyao Xiang, Jie Shi, Quanshi Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.08365 

  Access Paper or Ask Questions

Explaining Knowledge Distillation by Quantifying the Knowledge


Mar 07, 2020
Xu Cheng, Zhefan Rao, Yilan Chen, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning High-order Structural and Attribute information by Knowledge Graph Attention Networks for Enhancing Knowledge Graph Embedding


Oct 10, 2019
Wenqiang Liu, Hongyun Cai, Xu Cheng, Sifa Xie, Yipeng Yu, Hanyu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Effective and Efficient Network Embedding Initialization via Graph Partitioning


Aug 28, 2019
Wenqing Lin, Feng He, Faqiang Zhang, Xu Cheng, Hongyun Cai


  Access Paper or Ask Questions

An Attention-Based Approach for Single Image Super Resolution


Jul 18, 2018
Yuan Liu, Yuancheng Wang, Nan Li, Xu Cheng, Yifeng Zhang, Yongming Huang, Guojun Lu


  Access Paper or Ask Questions

Properties on n-dimensional convolution for image deconvolution


Nov 30, 2017
Song Yizhi, Xu Cheng, Ding Daoxin, Zhou Hang, Quan Tingwei, Li Shiwei


  Access Paper or Ask Questions

Tracking Deformable Parts via Dynamic Conditional Random Fields


Oct 30, 2013
Suofei Zhang, Zhixin Sun, Xu Cheng, Zhenyang Wu

* 4 pages, 5 figures, the manuscript has been submitted to IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions