Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for He Zhou

Heterogeneous Ultra-Dense Networks with Traffic Hotspots: A Unified Handover Analysis


Apr 07, 2022
He Zhou, Haibo Zhou, Jianguo Li, Kai Yang, Jianping An, Xuemin, Shen


  Access Paper or Ask Questions

Investigating Transfer Learning in Multilingual Pre-trained Language Models through Chinese Natural Language Inference


Jun 07, 2021
Hai Hu, He Zhou, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, Yina Ma, Yanting Li, Yixin Nie, Kyle Richardson

* accepted to ACL Findings 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions