Alert button
Picture for Xiaolong Ma

Xiaolong Ma

Alert button

FlameFinder: Illuminating Obscured Fire through Smoke with Attentive Deep Metric Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Hossein Rajoli, Sahand Khoshdel, Fatemeh Afghah, Xiaolong Ma

Viaarxiv icon

Coupling Fairness and Pruning in a Single Run: a Bi-level Optimization Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Yucong Dai, Gen Li, Feng Luo, Xiaolong Ma, Yongkai Wu

Viaarxiv icon

Dynamic Sparsity Is Channel-Level Sparsity Learner

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Lu Yin, Gen Li, Meng Fang, Li Shen, Tianjin Huang, Zhangyang Wang, Vlado Menkovski, Xiaolong Ma, Mykola Pechenizkiy, Shiwei Liu

Figure 1 for Dynamic Sparsity Is Channel-Level Sparsity Learner
Figure 2 for Dynamic Sparsity Is Channel-Level Sparsity Learner
Figure 3 for Dynamic Sparsity Is Channel-Level Sparsity Learner
Figure 4 for Dynamic Sparsity Is Channel-Level Sparsity Learner
Viaarxiv icon

Rethinking Graph Lottery Tickets: Graph Sparsity Matters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Bo Hui, Da Yan, Xiaolong Ma, Wei-Shinn Ku

Figure 1 for Rethinking Graph Lottery Tickets: Graph Sparsity Matters
Figure 2 for Rethinking Graph Lottery Tickets: Graph Sparsity Matters
Figure 3 for Rethinking Graph Lottery Tickets: Graph Sparsity Matters
Figure 4 for Rethinking Graph Lottery Tickets: Graph Sparsity Matters
Viaarxiv icon

Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Gen Li, Jie Ji, Minghai Qin, Wei Niu, Bin Ren, Fatemeh Afghah, Linke Guo, Xiaolong Ma

Figure 1 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 2 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 3 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 4 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Viaarxiv icon

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Figure 1 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 2 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 3 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Figure 4 for Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training
Viaarxiv icon

The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Xuan Shen, Zhenglun Kong, Minghai Qin, Peiyan Dong, Geng Yuan, Xin Meng, Hao Tang, Xiaolong Ma, Yanzhi Wang

Figure 1 for The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers
Figure 2 for The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers
Figure 3 for The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers
Figure 4 for The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers
Viaarxiv icon

CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2022
Zejiang Hou, Minghai Qin, Fei Sun, Xiaolong Ma, Kun Yuan, Yi Xu, Yen-Kuang Chen, Rong Jin, Yuan Xie, Sun-Yuan Kung

Figure 1 for CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression
Figure 2 for CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression
Figure 3 for CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression
Figure 4 for CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression
Viaarxiv icon

Coarsening the Granularity: Towards Structurally Sparse Lottery Tickets

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2022
Tianlong Chen, Xuxi Chen, Xiaolong Ma, Yanzhi Wang, Zhangyang Wang

Figure 1 for Coarsening the Granularity: Towards Structurally Sparse Lottery Tickets
Figure 2 for Coarsening the Granularity: Towards Structurally Sparse Lottery Tickets
Figure 3 for Coarsening the Granularity: Towards Structurally Sparse Lottery Tickets
Figure 4 for Coarsening the Granularity: Towards Structurally Sparse Lottery Tickets
Viaarxiv icon

VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2022
Mengshu Sun, Haoyu Ma, Guoliang Kang, Yifan Jiang, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Figure 1 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 2 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 3 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 4 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Viaarxiv icon