Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Simple but Effective Pluggable Entity Lookup Table for Pre-trained Language ModelsDeming Ye , Yankai Lin , Peng Li , Maosong Sun , Zhiyuan Liu

* Accepted to ACL 2022. The code and models are available at https://github.com/thunlp/PELT 

   Access Paper or Ask Questions

Pack Together: Entity and Relation Extraction with Levitated MarkerDeming Ye , Yankai Lin , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

TR-BERT: Dynamic Token Reduction for Accelerating BERT InferenceDeming Ye , Yankai Lin , Yufei Huang , Maosong Sun

* Accepted by NAACL2021 

   Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language ModelZhengyan Zhang , Xu Han , Hao Zhou , Pei Ke , Yuxian Gu , Deming Ye , Yujia Qin , Yusheng Su , Haozhe Ji , Jian Guan , Fanchao Qi , Xiaozhi Wang , Yanan Zheng , Guoyang Zeng , Huanqi Cao , Shengqi Chen , Daixuan Li , Zhenbo Sun , Zhiyuan Liu , Minlie Huang , Wentao Han , Jie Tang , Juanzi Li , Xiaoyan Zhu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Coreferential Reasoning Learning for Language RepresentationDeming Ye , Yankai Lin , Jiaju Du , Zhenghao Liu , Maosong Sun , Zhiyuan Liu


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Paragraph Reasoning with Knowledge-enhanced Graph Neural NetworkDeming Ye , Yankai Lin , Zhenghao Liu , Zhiyuan Liu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction DatasetYuan Yao , Deming Ye , Peng Li , Xu Han , Yankai Lin , Zhenghao Liu , Zhiyuan Liu , Lixin Huang , Jie Zhou , Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Form of Latent States in Image CaptioningBo Dai , Deming Ye , Dahua Lin

* ECCV 2018, first two authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions