Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deming Ye

TR-BERT: Dynamic Token Reduction for Accelerating BERT Inference


May 25, 2021
Deming Ye, Yankai Lin, Yufei Huang, Maosong Sun

* Accepted by NAACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Coreferential Reasoning Learning for Language Representation


Apr 15, 2020
Deming Ye, Yankai Lin, Jiaju Du, Zhenghao Liu, Maosong Sun, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Paragraph Reasoning with Knowledge-enhanced Graph Neural Network


Nov 06, 2019
Deming Ye, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset


Jun 17, 2019
Yuan Yao, Deming Ye, Peng Li, Xu Han, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Lixin Huang, Jie Zhou, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Form of Latent States in Image Captioning


Jul 26, 2018
Bo Dai, Deming Ye, Dahua Lin

* ECCV 2018, first two authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions