Alert button
Picture for Xiaofang Wang

Xiaofang Wang

Alert button

ControlRoom3D: Room Generation using Semantic Proxy Rooms

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Jonas Schult, Sam Tsai, Lukas Höllein, Bichen Wu, Jialiang Wang, Chih-Yao Ma, Kunpeng Li, Xiaofang Wang, Felix Wimbauer, Zijian He, Peizhao Zhang, Bastian Leibe, Peter Vajda, Ji Hou

Viaarxiv icon

Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Xiaoliang Dai, Ji Hou, Chih-Yao Ma, Sam Tsai, Jialiang Wang, Rui Wang, Peizhao Zhang, Simon Vandenhende, Xiaofang Wang, Abhimanyu Dubey, Matthew Yu, Abhishek Kadian, Filip Radenovic, Dhruv Mahajan, Kunpeng Li, Yue Zhao, Vladan Petrovic, Mitesh Kumar Singh, Simran Motwani, Yi Wen, Yiwen Song, Roshan Sumbaly, Vignesh Ramanathan, Zijian He, Peter Vajda, Devi Parikh

Figure 1 for Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack
Figure 2 for Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack
Figure 3 for Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack
Figure 4 for Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack
Viaarxiv icon

Cost-Aware Evaluation and Model Scaling for LiDAR-Based 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2022
Xiaofang Wang, Kris M. Kitani

Figure 1 for Cost-Aware Evaluation and Model Scaling for LiDAR-Based 3D Object Detection
Figure 2 for Cost-Aware Evaluation and Model Scaling for LiDAR-Based 3D Object Detection
Figure 3 for Cost-Aware Evaluation and Model Scaling for LiDAR-Based 3D Object Detection
Figure 4 for Cost-Aware Evaluation and Model Scaling for LiDAR-Based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Learning Multi-Task Gaussian Process Over Heterogeneous Input Domains

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2022
Haitao Liu, Kai Wu, Yew-Soon Ong, Xiaomo Jiang, Xiaofang Wang

Figure 1 for Learning Multi-Task Gaussian Process Over Heterogeneous Input Domains
Figure 2 for Learning Multi-Task Gaussian Process Over Heterogeneous Input Domains
Figure 3 for Learning Multi-Task Gaussian Process Over Heterogeneous Input Domains
Figure 4 for Learning Multi-Task Gaussian Process Over Heterogeneous Input Domains
Viaarxiv icon

Scalable Multi-Task Gaussian Processes with Neural Embedding of Coregionalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2021
Haitao Liu, Jiaqi Ding, Xinyu Xie, Xiaomo Jiang, Yusong Zhao, Xiaofang Wang

Figure 1 for Scalable Multi-Task Gaussian Processes with Neural Embedding of Coregionalization
Figure 2 for Scalable Multi-Task Gaussian Processes with Neural Embedding of Coregionalization
Figure 3 for Scalable Multi-Task Gaussian Processes with Neural Embedding of Coregionalization
Figure 4 for Scalable Multi-Task Gaussian Processes with Neural Embedding of Coregionalization
Viaarxiv icon

Deep Probabilistic Time Series Forecasting using Augmented Recurrent Input for Dynamic Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2021
Haitao Liu, Changjun Liu, Xiaomo Jiang, Xudong Chen, Shuhua Yang, Xiaofang Wang

Figure 1 for Deep Probabilistic Time Series Forecasting using Augmented Recurrent Input for Dynamic Systems
Figure 2 for Deep Probabilistic Time Series Forecasting using Augmented Recurrent Input for Dynamic Systems
Figure 3 for Deep Probabilistic Time Series Forecasting using Augmented Recurrent Input for Dynamic Systems
Figure 4 for Deep Probabilistic Time Series Forecasting using Augmented Recurrent Input for Dynamic Systems
Viaarxiv icon

Neighborhood-Aware Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2021
Xiaofang Wang, Shengcao Cao, Mengtian Li, Kris M. Kitani

Figure 1 for Neighborhood-Aware Neural Architecture Search
Figure 2 for Neighborhood-Aware Neural Architecture Search
Figure 3 for Neighborhood-Aware Neural Architecture Search
Figure 4 for Neighborhood-Aware Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

Efficient Model Performance Estimation via Feature Histories

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2021
Shengcao Cao, Xiaofang Wang, Kris Kitani

Figure 1 for Efficient Model Performance Estimation via Feature Histories
Figure 2 for Efficient Model Performance Estimation via Feature Histories
Figure 3 for Efficient Model Performance Estimation via Feature Histories
Figure 4 for Efficient Model Performance Estimation via Feature Histories
Viaarxiv icon

Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2020
Xiaofang Wang, Dan Kondratyuk, Kris M. Kitani, Yair Movshovitz-Attias, Elad Eban

Figure 1 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 2 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 3 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 4 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Viaarxiv icon

Modulating Scalable Gaussian Processes for Expressive Statistical Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2020
Haitao Liu, Yew-Soon Ong, Xiaomo Jiang, Xiaofang Wang

Figure 1 for Modulating Scalable Gaussian Processes for Expressive Statistical Learning
Figure 2 for Modulating Scalable Gaussian Processes for Expressive Statistical Learning
Figure 3 for Modulating Scalable Gaussian Processes for Expressive Statistical Learning
Figure 4 for Modulating Scalable Gaussian Processes for Expressive Statistical Learning
Viaarxiv icon