Alert button
Picture for Max Ku

Max Ku

Alert button

AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Max Ku, Cong Wei, Weiming Ren, Harry Yang, Wenhu Chen

Figure 1 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 2 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 3 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 4 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Viaarxiv icon

VIEScore: Towards Explainable Metrics for Conditional Image Synthesis Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Max Ku, Dongfu Jiang, Cong Wei, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Max Ku, Tianle Li, Kai Zhang, Yujie Lu, Xingyu Fu, Wenwen Zhuang, Wenhu Chen

Figure 1 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 2 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 3 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 4 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Viaarxiv icon

DreamEdit: Subject-driven Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 22, 2023
Tianle Li, Max Ku, Cong Wei, Wenhu Chen

Figure 1 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 2 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 3 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 4 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Viaarxiv icon

TheoremQA: A Theorem-driven Question Answering dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Wenhu Chen, Ming Yin, Max Ku, Pan Lu, Yixin Wan, Xueguang Ma, Jianyu Xu, Xinyi Wang, Tony Xia

Figure 1 for TheoremQA: A Theorem-driven Question Answering dataset
Figure 2 for TheoremQA: A Theorem-driven Question Answering dataset
Figure 3 for TheoremQA: A Theorem-driven Question Answering dataset
Figure 4 for TheoremQA: A Theorem-driven Question Answering dataset
Viaarxiv icon