Alert button
Picture for Qin Wang

Qin Wang

Alert button

Is Your AI Truly Yours? Leveraging Blockchain for Copyrights, Provenance, and Lineage

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Yilin Sai, Qin Wang, Guangsheng Yu, H. M. N. Dilum Bandara, Shiping Chen

Viaarxiv icon

From Beginner to Expert: Modeling Medical Knowledge into General LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Qiang Li, Xiaoyan Yang, Haowen Wang, Qin Wang, Lei Liu, Junjie Wang, Yang Zhang, Mingyuan Chu, Sen Hu, Yicheng Chen, Yue Shen, Cong Fan, Wangshu Zhang, Teng Xu, Jinjie Gu, Jing Zheng, Guannan Zhang Ant Group

Viaarxiv icon

DARE-GRAM : Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Ismail Nejjar, Qin Wang, Olga Fink

Figure 1 for DARE-GRAM : Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices
Figure 2 for DARE-GRAM : Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices
Figure 3 for DARE-GRAM : Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices
Figure 4 for DARE-GRAM : Unsupervised Domain Adaptation Regression by Aligning Inverse Gram Matrices
Viaarxiv icon

Blockchain-Empowered Trustworthy Data Sharing: Fundamentals, Applications, and Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2023
Linh T. Nguyen, Lam Duc Nguyen, Thong Hoang, Dilum Bandara, Qin Wang, Qinghua Lu, Xiwei Xu, Liming Zhu, Petar Popovski, Shiping Chen

Figure 1 for Blockchain-Empowered Trustworthy Data Sharing: Fundamentals, Applications, and Challenges
Figure 2 for Blockchain-Empowered Trustworthy Data Sharing: Fundamentals, Applications, and Challenges
Figure 3 for Blockchain-Empowered Trustworthy Data Sharing: Fundamentals, Applications, and Challenges
Figure 4 for Blockchain-Empowered Trustworthy Data Sharing: Fundamentals, Applications, and Challenges
Viaarxiv icon

IronForge: An Open, Secure, Fair, Decentralized Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2023
Guangsheng Yu, Xu Wang, Caijun Sun, Qin Wang, Ping Yu, Wei Ni, Ren Ping Liu, Xiwei Xu

Figure 1 for IronForge: An Open, Secure, Fair, Decentralized Federated Learning
Figure 2 for IronForge: An Open, Secure, Fair, Decentralized Federated Learning
Figure 3 for IronForge: An Open, Secure, Fair, Decentralized Federated Learning
Figure 4 for IronForge: An Open, Secure, Fair, Decentralized Federated Learning
Viaarxiv icon

One-Shot Domain Adaptive and Generalizable Semantic Segmentation with Class-Aware Cross-Domain Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2022
Rui Gong, Qin Wang, Dengxin Dai, Luc Van Gool

Figure 1 for One-Shot Domain Adaptive and Generalizable Semantic Segmentation with Class-Aware Cross-Domain Transformers
Figure 2 for One-Shot Domain Adaptive and Generalizable Semantic Segmentation with Class-Aware Cross-Domain Transformers
Figure 3 for One-Shot Domain Adaptive and Generalizable Semantic Segmentation with Class-Aware Cross-Domain Transformers
Figure 4 for One-Shot Domain Adaptive and Generalizable Semantic Segmentation with Class-Aware Cross-Domain Transformers
Viaarxiv icon

CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Jiezhang Cao, Qin Wang, Yongqin Xian, Yawei Li, Bingbing Ni, Zhiming Pi, Kai Zhang, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 2 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 3 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 4 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Superresolution Reconstruction of Single Image for Latent features

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2022
Xin Wang, Jing-Ke Yan, Jing-Ye Cai, Jian-Hua Deng, Qin Qin, Qin Wang, Heng Xiao, Yao Cheng, Peng-Fei Ye

Figure 1 for Superresolution Reconstruction of Single Image for Latent features
Figure 2 for Superresolution Reconstruction of Single Image for Latent features
Figure 3 for Superresolution Reconstruction of Single Image for Latent features
Figure 4 for Superresolution Reconstruction of Single Image for Latent features
Viaarxiv icon

HAT: Head-Worn Assistive Teleoperation of Mobile Manipulators

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2022
Akhil Padmanabha, Qin Wang, Daphne Han, Jashkumar Diyora, Kriti Kacker, Hamza Khalid, Liang-Jung Chen, Carmel Majidi, Zackory Erickson

Figure 1 for HAT: Head-Worn Assistive Teleoperation of Mobile Manipulators
Figure 2 for HAT: Head-Worn Assistive Teleoperation of Mobile Manipulators
Figure 3 for HAT: Head-Worn Assistive Teleoperation of Mobile Manipulators
Figure 4 for HAT: Head-Worn Assistive Teleoperation of Mobile Manipulators
Viaarxiv icon

Domain Shift-oriented Machine Anomalous Sound Detection Model Based on Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2022
Jing-ke Yan, Xin Wang, Qin Wang, Qin Qin, Huang-he Li, Peng-fei Ye, Yue-ping He, Jing Zeng

Figure 1 for Domain Shift-oriented Machine Anomalous Sound Detection Model Based on Self-Supervised Learning
Figure 2 for Domain Shift-oriented Machine Anomalous Sound Detection Model Based on Self-Supervised Learning
Figure 3 for Domain Shift-oriented Machine Anomalous Sound Detection Model Based on Self-Supervised Learning
Figure 4 for Domain Shift-oriented Machine Anomalous Sound Detection Model Based on Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon