Alert button
Picture for Yang Yuan

Yang Yuan

Alert button

AutoMathText: Autonomous Data Selection with Language Models for Mathematical Texts

Feb 12, 2024
Yifan Zhang, Yifan Luo, Yang Yuan, Andrew Chi-Chih Yao

Viaarxiv icon

Information Flow in Self-Supervised Learning

Oct 15, 2023
Zhiquan Tan, Jingqin Yang, Weiran Huang, Yang Yuan, Yifan Zhang

Figure 1 for Information Flow in Self-Supervised Learning
Figure 2 for Information Flow in Self-Supervised Learning
Figure 3 for Information Flow in Self-Supervised Learning
Figure 4 for Information Flow in Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

MatChat: A Large Language Model and Application Service Platform for Materials Science

Oct 11, 2023
Ziyi Chen, Fankai Xie, Meng Wan, Yang Yuan, Miao Liu, Zongguo Wang, Sheng Meng, Yangang Wang

Viaarxiv icon

Cumulative Reasoning with Large Language Models

Aug 25, 2023
Yifan Zhang, Jingqin Yang, Yang Yuan, Andrew Chi-Chih Yao

Figure 1 for Cumulative Reasoning with Large Language Models
Figure 2 for Cumulative Reasoning with Large Language Models
Figure 3 for Cumulative Reasoning with Large Language Models
Figure 4 for Cumulative Reasoning with Large Language Models
Viaarxiv icon

Kernel-SSL: Kernel KL Divergence for Self-Supervised Learning

May 30, 2023
Yifan Zhang, Zhiquan Tan, Jingqin Yang, Yang Yuan

Figure 1 for Kernel-SSL: Kernel KL Divergence for Self-Supervised Learning
Figure 2 for Kernel-SSL: Kernel KL Divergence for Self-Supervised Learning
Figure 3 for Kernel-SSL: Kernel KL Divergence for Self-Supervised Learning
Figure 4 for Kernel-SSL: Kernel KL Divergence for Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

RelationMatch: Matching In-batch Relationships for Semi-supervised Learning

May 17, 2023
Yifan Zhang, Jingqin Yang, Zhiquan Tan, Yang Yuan

Figure 1 for RelationMatch: Matching In-batch Relationships for Semi-supervised Learning
Figure 2 for RelationMatch: Matching In-batch Relationships for Semi-supervised Learning
Figure 3 for RelationMatch: Matching In-batch Relationships for Semi-supervised Learning
Viaarxiv icon

On Uni-Modal Feature Learning in Supervised Multi-Modal Learning

May 03, 2023
Chenzhuang Du, Jiaye Teng, Tingle Li, Yichen Liu, Tianyuan Yuan, Yue Wang, Yang Yuan, Hang Zhao

Figure 1 for On Uni-Modal Feature Learning in Supervised Multi-Modal Learning
Figure 2 for On Uni-Modal Feature Learning in Supervised Multi-Modal Learning
Figure 3 for On Uni-Modal Feature Learning in Supervised Multi-Modal Learning
Figure 4 for On Uni-Modal Feature Learning in Supervised Multi-Modal Learning
Viaarxiv icon

Contrastive Learning Is Spectral Clustering On Similarity Graph

Mar 27, 2023
Zhiquan Tan, Yifan Zhang, Jingqin Yang, Yang Yuan

Figure 1 for Contrastive Learning Is Spectral Clustering On Similarity Graph
Figure 2 for Contrastive Learning Is Spectral Clustering On Similarity Graph
Figure 3 for Contrastive Learning Is Spectral Clustering On Similarity Graph
Figure 4 for Contrastive Learning Is Spectral Clustering On Similarity Graph
Viaarxiv icon