Alert button
Picture for Boyu Zhang

Boyu Zhang

Alert button

Hunting imaging biomarkers in pulmonary fibrosis: Benchmarks of the AIIB23 challenge

Dec 21, 2023
Yang Nan, Xiaodan Xing, Shiyi Wang, Zeyu Tang, Federico N Felder, Sheng Zhang, Roberta Eufrasia Ledda, Xiaoliu Ding, Ruiqi Yu, Weiping Liu, Feng Shi, Tianyang Sun, Zehong Cao, Minghui Zhang, Yun Gu, Hanxiao Zhang, Jian Gao, Wen Tang, Pengxin Yu, Han Kang, Junqiang Chen, Xing Lu, Boyu Zhang, Michail Mamalakis, Francesco Prinzi, Gianluca Carlini, Lisa Cuneo, Abhirup Banerjee, Zhaohu Xing, Lei Zhu, Zacharia Mesbah, Dhruv Jain, Tsiry Mayet, Hongyu Yuan, Qing Lyu, Athol Wells, Simon LF Walsh, Guang Yang

Viaarxiv icon

Mechanical Characterization and Inverse Design of Stochastic Architected Metamaterials Using Neural Operators

Nov 23, 2023
Hanxun Jin, Enrui Zhang, Boyu Zhang, Sridhar Krishnaswamy, George Em Karniadakis, Horacio D. Espinosa

Viaarxiv icon

Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models

Oct 06, 2023
Boyu Zhang, Hongyang Yang, Tianyu Zhou, Ali Babar, Xiao-Yang Liu

Figure 1 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 2 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 3 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 4 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Viaarxiv icon

Post-Hoc Explainability of BI-RADS Descriptors in a Multi-task Framework for Breast Cancer Detection and Segmentation

Aug 27, 2023
Mohammad Karimzadeh, Aleksandar Vakanski, Min Xian, Boyu Zhang

Figure 1 for Post-Hoc Explainability of BI-RADS Descriptors in a Multi-task Framework for Breast Cancer Detection and Segmentation
Figure 2 for Post-Hoc Explainability of BI-RADS Descriptors in a Multi-task Framework for Breast Cancer Detection and Segmentation
Figure 3 for Post-Hoc Explainability of BI-RADS Descriptors in a Multi-task Framework for Breast Cancer Detection and Segmentation
Figure 4 for Post-Hoc Explainability of BI-RADS Descriptors in a Multi-task Framework for Breast Cancer Detection and Segmentation
Viaarxiv icon

Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models

Jun 22, 2023
Boyu Zhang, Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu

Figure 1 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 2 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 3 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 4 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Viaarxiv icon

Multi-site, Multi-domain Airway Tree Modeling (ATM'22): A Public Benchmark for Pulmonary Airway Segmentation

Mar 10, 2023
Minghui Zhang, Yangqian Wu, Hanxiao Zhang, Yulei Qin, Hao Zheng, Wen Tang, Corey Arnold, Chenhao Pei, Pengxin Yu, Yang Nan, Guang Yang, Simon Walsh, Dominic C. Marshall, Matthieu Komorowski, Puyang Wang, Dazhou Guo, Dakai Jin, Ya'nan Wu, Shuiqing Zhao, Runsheng Chang, Boyu Zhang, Xing Lv, Abdul Qayyum, Moona Mazher, Qi Su, Yonghuang Wu, Ying'ao Liu, Yufei Zhu, Jiancheng Yang, Ashkan Pakzad, Bojidar Rangelov, Raul San Jose Estepar, Carlos Cano Espinosa, Jiayuan Sun, Guang-Zhong Yang, Yun Gu

Figure 1 for Multi-site, Multi-domain Airway Tree Modeling (ATM'22): A Public Benchmark for Pulmonary Airway Segmentation
Figure 2 for Multi-site, Multi-domain Airway Tree Modeling (ATM'22): A Public Benchmark for Pulmonary Airway Segmentation
Figure 3 for Multi-site, Multi-domain Airway Tree Modeling (ATM'22): A Public Benchmark for Pulmonary Airway Segmentation
Figure 4 for Multi-site, Multi-domain Airway Tree Modeling (ATM'22): A Public Benchmark for Pulmonary Airway Segmentation
Viaarxiv icon

Data-aware customization of activation functions reduces neural network error

Jan 16, 2023
Fuchang Gao, Boyu Zhang

Figure 1 for Data-aware customization of activation functions reduces neural network error
Figure 2 for Data-aware customization of activation functions reduces neural network error
Figure 3 for Data-aware customization of activation functions reduces neural network error
Figure 4 for Data-aware customization of activation functions reduces neural network error
Viaarxiv icon

High-Quality Supersampling via Mask-reinforced Deep Learning for Real-time Rendering

Jan 03, 2023
Hongliang Yuan, Boyu Zhang, Mingyan Zhu, Ligang Liu, Jue Wang

Figure 1 for High-Quality Supersampling via Mask-reinforced Deep Learning for Real-time Rendering
Figure 2 for High-Quality Supersampling via Mask-reinforced Deep Learning for Real-time Rendering
Figure 3 for High-Quality Supersampling via Mask-reinforced Deep Learning for Real-time Rendering
Figure 4 for High-Quality Supersampling via Mask-reinforced Deep Learning for Real-time Rendering
Viaarxiv icon

Detachable Novel Views Synthesis of Dynamic Scenes Using Distribution-Driven Neural Radiance Fields

Jan 01, 2023
Boyu Zhang, Wenbo Xu, Zheng Zhu, Guan Huang

Figure 1 for Detachable Novel Views Synthesis of Dynamic Scenes Using Distribution-Driven Neural Radiance Fields
Figure 2 for Detachable Novel Views Synthesis of Dynamic Scenes Using Distribution-Driven Neural Radiance Fields
Figure 3 for Detachable Novel Views Synthesis of Dynamic Scenes Using Distribution-Driven Neural Radiance Fields
Figure 4 for Detachable Novel Views Synthesis of Dynamic Scenes Using Distribution-Driven Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

TextRGNN: Residual Graph Neural Networks for Text Classification

Dec 30, 2021
Jiayuan Chen, Boyu Zhang, Yinfei Xu, Meng Wang

Figure 1 for TextRGNN: Residual Graph Neural Networks for Text Classification
Figure 2 for TextRGNN: Residual Graph Neural Networks for Text Classification
Figure 3 for TextRGNN: Residual Graph Neural Networks for Text Classification
Figure 4 for TextRGNN: Residual Graph Neural Networks for Text Classification
Viaarxiv icon