Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Cross-Domain Style Mixing for Face CartoonizationSeungkwon Kim , Chaeheon Gwak , Dohyun Kim , Kwangho Lee , Jihye Back , Namhyuk Ahn , Daesik Kim


   Access Paper or Ask Questions

What is Wrong with One-Class Anomaly Detection?JuneKyu Park , Jeong-Hyeon Moon , Namhyuk Ahn , Kyung-Ah Sohn


   Access Paper or Ask Questions

Restoring Spatially-Heterogeneous Distortions using Mixture of Experts NetworkSijin Kim , Namhyuk Ahn , Kyung-Ah Sohn


   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and ResultsAndreas Lugmayr , Martin Danelljan , Radu Timofte , Namhyuk Ahn , Dongwoon Bai , Jie Cai , Yun Cao , Junyang Chen , Kaihua Cheng , SeYoung Chun , Wei Deng , Mostafa El-Khamy , Chiu Man Ho , Xiaozhong Ji , Amin Kheradmand , Gwantae Kim , Hanseok Ko , Kanghyu Lee , Jungwon Lee , Hao Li , Ziluan Liu , Zhi-Song Liu , Shuai Liu , Yunhua Lu , Zibo Meng , Pablo Navarrete Michelini , Christian Micheloni , Kalpesh Prajapati , Haoyu Ren , Yong Hyeok Seo , Wan-Chi Siu , Kyung-Ah Sohn , Ying Tai , Rao Muhammad Umer , Shuangquan Wang , Huibing Wang , Timothy Haoning Wu , Haoning Wu , Biao Yang , Fuzhi Yang , Jaejun Yoo , Tongtong Zhao , Yuanbo Zhou , Haijie Zhuo , Ziyao Zong , Xueyi Zou


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking Data Augmentation for Image Super-resolution: A Comprehensive Analysis and a New StrategyJaejun Yoo , Namhyuk Ahn , Kyung-Ah Sohn


   Access Paper or Ask Questions

SimUSR: A Simple but Strong Baseline for Unsupervised Image Super-resolutionNamhyuk Ahn , Jaejun Yoo , Kyung-Ah Sohn


   Access Paper or Ask Questions

Photo-realistic Image Super-resolution with Fast and Lightweight Cascading Residual NetworkNamhyuk Ahn , Byungkon Kang , Kyung-Ah Sohn


   Access Paper or Ask Questions

Fast, Accurate, and Lightweight Super-Resolution with Cascading Residual NetworkNamhyuk Ahn , Byungkon Kang , Kyung-Ah Sohn

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018 

   Access Paper or Ask Questions

Image Distortion Detection using Convolutional Neural NetworkNamhyuk Ahn , Byungkon Kang , Kyung-Ah Sohn

* Accepted to ACPR 2017 

   Access Paper or Ask Questions