Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos

Nov 28, 2019
Rong Zhang, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

IoU Loss for 2D/3D Object Detection

Aug 11, 2019
Dingfu Zhou, Jin Fang, Xibin Song, Chenye Guan, Junbo Yin, Yuchao Dai, Ruigang Yang

* Accepted by international conference on 3d vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AADS: Augmented Autonomous Driving Simulation using Data-driven Algorithms

Jan 23, 2019
Wei Li, Chengwei Pan, Rong Zhang, Jiaping Ren, Yuexin Ma, Jin Fang, Feilong Yan, Qichuan Geng, Xinyu Huang, Huajun Gong, Weiwei Xu, Guoping Wang, Dinesh Manocha, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Simulating LIDAR Point Cloud for Autonomous Driving using Real-world Scenes and Traffic Flows

Nov 17, 2018
Jin Fang, Feilong Yan, Tongtong Zhao, Feihu Zhang, Dingfu Zhou, Ruigang Yang, Yu Ma, Liang Wang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions