Alert button
Picture for Jin Fang

Jin Fang

Alert button

*co-first authors

VCR-Graphormer: A Mini-batch Graph Transformer via Virtual Connections

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Dongqi Fu, Zhigang Hua, Yan Xie, Jin Fang, Si Zhang, Kaan Sancak, Hao Wu, Andrey Malevich, Jingrui He, Bo Long

Viaarxiv icon

LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2023
Jin Fang, Dingfu Zhou, Jingjing Zhao, Chulin Tang, Cheng-Zhong Xu, Liangjun Zhang

Figure 1 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 2 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 3 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 4 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2022
Shaoqing Xu, Dingfu Zhou, Jin Fang, Pengcheng Wang, Liangjun Zhang

Figure 1 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 2 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 3 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Figure 4 for Multi-Sem Fusion: Multimodal Semantic Fusion for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2022
Junbo Yin, Jin Fang, Dingfu Zhou, Liangjun Zhang, Cheng-Zhong Xu, Jianbing Shen, Wenguan Wang

Figure 1 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 2 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 3 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Figure 4 for Semi-supervised 3D Object Detection with Proficient Teachers
Viaarxiv icon

ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2022
Junbo Yin, Dingfu Zhou, Liangjun Zhang, Jin Fang, Cheng-Zhong Xu, Jianbing Shen, Wenguan Wang

Figure 1 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 2 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 3 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Figure 4 for ProposalContrast: Unsupervised Pre-training for LiDAR-based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Imitate then Transcend: Multi-Agent Optimal Execution with Dual-Window Denoise PPO

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2022
Jin Fang, Jiacheng Weng, Yi Xiang, Xinwen Zhang

Figure 1 for Imitate then Transcend: Multi-Agent Optimal Execution with Dual-Window Denoise PPO
Figure 2 for Imitate then Transcend: Multi-Agent Optimal Execution with Dual-Window Denoise PPO
Figure 3 for Imitate then Transcend: Multi-Agent Optimal Execution with Dual-Window Denoise PPO
Figure 4 for Imitate then Transcend: Multi-Agent Optimal Execution with Dual-Window Denoise PPO
Viaarxiv icon

AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2021
Zongdai Liu, Dingfu Zhou, Feixiang Lu, Jin Fang, Liangjun Zhang

Figure 1 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2021
Shaoqing Xu, Dingfu Zhou, Jin Fang, Junbo Yin, Zhou Bin, Liangjun Zhang

Figure 1 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 2 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 3 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Figure 4 for FusionPainting: Multimodal Fusion with Adaptive Attention for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Yulong Cao*, Ningfei Wang*, Chaowei Xiao*, Dawei Yang*, Jin Fang, Ruigang Yang, Qi Alfred Chen, Mingyan Liu, Bo Li

Figure 1 for Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks
Figure 2 for Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks
Figure 3 for Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks
Figure 4 for Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks
Viaarxiv icon

Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2021
Jinxin Zhao, Jin Fang, Zhixian Ye, Liangjun Zhang

Figure 1 for Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction
Figure 2 for Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction
Figure 3 for Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction
Figure 4 for Large Scale Autonomous Driving Scenarios Clustering with Self-supervised Feature Extraction
Viaarxiv icon